lördag 30 november 2013

Politikerhotet och föraktet mot samhället

- Ge er på politiken, inte den som uttalar den!

Det är så lätt att identifiera en person med den politik som förs i ett visst parti. Det är lika lätt för vissa personer att ösa ur sitt hat över den eller de personer som representerar just ett sådant parti, enbart för att man inte gillar den politik som förs. Det intressanta här är att journalister och politiker väljer att kalla såna här utfall från enstaka individer som ett hot mot demokratin, när det dels är bara några få som gör såna här dumheter, samt dels är politik i sej inte demokrati.

Vad jag menar med detta sista är att politiker väljs i demokratiska val, men det en politiker gör har inget med demokrati att göra. Det är enbart styre. Så ett utfall mot en politiker handlar först och främst om frustration över den hotandes egen maktlöshet. Mot den frustrationen kan man ställa det faktum att de allra flesta som ogillar en viss förd politik skriver insändare i tidningar eller direkt till det parti där man i artiga ordalag uttrycker sitt motstånd. Det är riktigt tarvligt att hota en specifik politiker.

Inte hotar väl missnöjda passagerare lokföraren för att tåget blev försenat? Men det gör vi mot många politiker, men inte bara dom. Lärare, konduktörer och andra med någon form av maktfunktion  i samhället är väldigt ofta utsatta, oftare än politiker verkar det som faktiskt. Hot och hat är nämligen de maktlösa personernas främsta vapen. Man märker denna maktlöshet mest i form av dessa våldtäkter som får sån uppmärksamhet i medierna. Det verkar som om de flesta tidningar blandar samman sex och maktlöshet. En våldtäkt handlar ALDRIG om sex, enbart om att försöka skaffa sej makt på andras bekostnad. Män våldtar genom fysiskt våld, kvinnor genom psykiskt våld eller hot om fysiskt våld. Men i vilket fall som helst, våldtäkt är inte sex.

Det som sker i samhället är inget som egentligen är någon anledning till oro, vare sej för kvinnor eller män. Det är ytterst beklagligt för de som drabbas och vi borde satsa allt på att stoppa dom som utför dessa aktioner, men vi kan inte stoppa dom genom att förändra lagstiftningen kring vad som ska kallas våldtäkt eller ej, för det är som alltid när sånt diskuteras en papperstiger. Det stoppar inte dom maktlösa, sinnessvaga människorna som utför dessa hemskheter från att ge sej ut på gatorna. Lagar stoppar inte någon, naturen hos varje människa avgör om man följer den eller ej.

Problemet är inte enbart attityden hos folk, problemet är att vi inte lär folk som hyser hat att hat och hot inte får dom mer anpassade i samhället, snarare att samhället kommer att fortsätta frysa ut dom ännu mer. Folk som slåss, våldtar, hotar har problem med att de saknar maktmöjligheter i samhället och vill ta för sej av den kakan, men de verkar inte veta hur. Att lära dom veta hut genom fängelser och vård funkar inte eftersom det ger dom ännu fler möjligheter att lära sej utöva fel sorts makt. I så fall borde de stanna kvar för resten av livet, men det är för dyrt och det skulle snabbt bli fullt i våra fängelser.

Hotet mot samhället kommer inte ifrån utlänningar, från kriminella eller andra som "inte passar in", utan från enskilda personer som saknar makt och enda möjligheterna de har att få makt är att göra andra maktlösa. Där ska vi sätta in stöten. Allt annat är bara propaganda och larvig opportunism...
"The first thing we do, let's kill all the lawyers"

fredag 29 november 2013

Astronomihörnan: Delar av ISON har överlevt!

Det som kom fram på andra sidan om solen efter närkontakten igår kan mycket väl vara det som är kvar av kärnan. Vi kan alltid hoppas att så är fallet. Exakt hur mycket som är kvar återstår att se när den kommer åt vårt håll. Kanske får vi en kul decemberhimmel trots allt. Om nu bara snöstormarna kan lysa med sin frånvaro.

"Min 15-åring som träffade min 37-åring..."

Det är pengarna som styr klimatfrågan


När du stöder klimathotstanken så stöder du samtidigt ett ekonomiskt system som kommer att leda hela länders ekonomier i fördärvet. Men samtidigt bygger många länder upp sina ekonomiska system på just stödet till klimathotet. Det handlar nämligen om att de skatter man drar in på koldioxidutsläppen är så stora och lukrativa för diverse stater att skulle man ta bort dom nu skulle ett stort hål i statsfinanserna öppnas som kan vara farligt för den övergripande ekonomin. De har gjort sej, och oss på köpet, beroende av dessa pengar.

Vad skulle hända om politikerna slutade ta upp skatt på koldioxid? Måste vi vara så beroende av offentliga medel för att klara oss? Jag är tämligen säker på att med dessa beskattningar har staten inte bara gjort oss beroende av den för vår existens, utan även att vi låser in oss i ett tänkande som gör det svårt för oss att se alternativen till en stark stat med stora ekonomiska resurser. För vilka är egentligen alternativen? En svag stat står högt på min lista, men jag vet inte hur det skulle funka numera i praktiken. Det får väl gradvis skiftas om så att alla som vill vara med på det kan vänja sej.

Vi ska inte, får inte, borde inte få, tvinga någon att följa en enda indelning av markerna i länder och stater. Vi borde ha rätten att bo i det ekonomiska och politiska system vi vill, utan restriktioner från de som säger sej agera i våra namn. Ändå är det vad som skett och som får fortgå över hela världen. Klimatfrågan är en politisk fråga, inte en vetenskaplig. Hade det varit en vetenskaplig fråga skulle inte motstånd och kritik från forskare funnits i samma utsträckning som det finns nu."Det var dumt skrivet"

torsdag 28 november 2013

Astronomihörnan: ISON verkar inte ha klarat sej

Det verkar tyvärr inte som om ISON klarade närkontakten med solen. Se filmen nedan hur det såg ut för några timmar sen när kometen närmade sej solen. Det var ju synd. Jag hade hoppats att få se den på riktigt senare i december. Uppdatering: Det är nu bekräftat att ISON har förstörts. Ikaros flög för nära igen.

Filmen nedan visar hur ISON far rätt in i solens yttre lager och sen att någon form av rester kommer fram på andra sidan om solen. Det kan vara resterna av kometen, men det är tydligt att det som kommer fram inte är lika kraftigt som kometen själv. Förmodligen är det resterna av kärnan plus en del av svansen.
"Even a dog knows this isn't a telephone!"

Astronomihörnan: Kommer ISON att överleva solpassagen?

Idag väntas kometen ISON passera solen på mindre än solens egen diameter i avstånd. Den stora frågan alla astronomer ställer sej är: Kommer kometen att överleva? Kometen som varit svår att se på himlen sen den upptäcktes i fjor kommer, om den överlever, att passera rätt nära oss på vägen tillbaka. Vi får se framtiden an. Vi vet om några dagar ifall den överlevt. Om inte har vi i alla fall en massa bilder tagna på den.

ISON i all dess prakt. Bild från NASA/ESA."A blade of grass is a commonplace on Earth; it would be a miracle on Mars. Our descendants on Mars will know the value of a patch of green. And if a blade of grass is priceless, what is the value of a human being?"

Skolan - omdebatterad till förbannelse

Skolan har varit ett hett debattämne ända sen folkskolan infördes för 170 år sen. Att det hela den tiden varit nåt fel med organisationen har stått klart för alla som genomgått skolgången samt sett den genom ens barns ögon. Felen har förstås varierat genom åren och mest varit begränsade till problem med för stora klasser, för stora skolor, för små skolor, för lite undervisningsmaterial, inte tillräckligt med pengar till böcker, för få möjligheter till resor, trakasserier mellan och mot barnen etc.

Nu läser undertecknad om att det är ekonomernas paradis i skolan, att det är viktigare att hålla budgeten än att kvaliteten på undervisningen vidmakthålls. Inget nytt under solen alltså, för det där hörde jag redan när jag gick i skolan på 1980-talet. Det till och med ledde till en lockout nån gång 1982-83, vilket var första gången jag hörde ordet. Det verkar på mej som om de styrande spelar schack med skolverksamheten, ett långt utdraget spel, som aldrig tycks ta slut för varje gång någon pjäs tas bort från brädet tillförs en ny pjäs på samma plats.
Det är med skolan som med fylleschack. Det är inte säkert att den som slår bort den andres sista pjäs vinner. Bild från Metrobloggen.
Ibland verkar det som om man ändrar vissa saker på pin kiv, en förändring för förändringens skull snarare än för verksamhetens bästa. Men när man ser verksamheten nästan enbart ur ekonomisk synvinkel är det dags att börja dra öronen åt sej ordentligt. Ska de teckna aktier på bildtimmarna, se vilken effekt inflationen har på kemitimmarna och ska de monetära lagarna upphäva fysikens? En sak är säker, det är redan ett historielöst folk som går ut skolan, de kommer till stora delar också vara medellösa.

En sak till är bombsäker; vad som än sker med skolan så kommer den att bli omdebatterad även i framtiden. Bra förslag, dåliga förslag, rent ut sagt idiotiska förslag kommer att framföras och alla kommer de att appliceras på verksamheten, så länge pengarna räcker. De verkar tyvärr mest räcka till de dåliga förslagen..."Oro ger ofta småsaker stora skuggor"

onsdag 27 november 2013

Erosion och landsänkning, inte klimatförändringar!

Aftonbladet har en liten artikel där klimatdravlet får komma till tals igen. Skånes kuster hotas av stigande havsnivåer, påstår man. Om ca 80-100 år kommer stora delar av den att vara försvunnen under havet, enligt Länsstyrelsen i Skåne. Klimatalarmisterna kan inget om geografi, verkar det som. Inte heller geologi, vilket är ytterst beklagligt. Framför allt som det sen länge är konstaterat att södra Skåne sjunker som en följd av att resten av Norden reser sej efter istidens slut.

Det är en långsam men ändå tydlig fjädrande effekt där området på den allra sydligaste delen av Skandinaviska halvön sakta sjunker en aning, vilket leder till att de mjukare delarna av kusten blir alltmer utsatta för havets vågor. Sandstränder och bankar spolas bort och sanden flyttas med strömmarna till andra delar av Östersjön, bl a Polen och Tyskland. Det är ingen stor sänkning men den är tillräcklig för att orsaka detta. Någon klimatförändring spelar ingen roll här alls. Havet tar av kusterna ändå, vilket är oundvikligt.

Tröttsamt att klimatdravlet hela tiden ska vara med så fort nåt handlar om geologi, geografi och vatten. Snart skyller de väl förfalskningarna av tavlor på klimatdravlet också..."Affären som var för bra för att vara sann"

tisdag 26 november 2013

För lite fakta leder till spekulationer

Det så kallade Twingly-länksystemet, där man länkar sina bloggar till diverse artiklar i tidningar här och var på nätet så att andra ska kunna se vilka artiklar man är intresserad av, verkar kringskäras hela tiden av tidningarnas uppenbara ovilja att låta vissa artiklar bli kommenterade av oss bloggare. Det verkar ofta som om de mest kontroversiella ämnena, politik, klimatfrågan, immigrationsfrågan, jobben, blir utsatta för en sorts passiv censur. De artiklarna får sällan länkmöjligheter längre till bloggar och lika sällan får man kommentera direkt på artikelsidan.

Andra ämnen, mindre utsatta för debatt, får allt utrymme i världen för kommentarer och blogglänkar. Ta den här artikeln som ett exempel - en artikel i DN om vad som kallas världens tråkigaste kalender - vilken inte har några problem att bli länkad. Andra artiklar, som denna (även den i DN) om jobben, ges utrymme till kommentarer men inte möjlighet till direkt blogglänkning.

Aftonbladet vill att man ska chatta med dom direkt många gånger, vilket i och för sej är en bra lösning, men det ger inte alltid utrymme för en längre debatt utan ger mer en kortfattad bild av ett ämne. Inga djupdykningar utan mer ögongodis för de med kärnfulla meddelanden som specialitet. Det är uppenbart att en del redaktörer inte vill ta en debatt om vissa ämnen, speciellt inte såna där kontroverser existerar. Beror det på feghet, bekvämlighet eller brist på bandbredd? Jag skulle tro på en kombination av allt detta.

Jag ser ett tydligt mönster här; artiklar med kontroversiellt innehåll har endast undantagsvis länkmöjligheter och kommentarsfält. Här tror jag på att tidningarna inte vill ha åsikter som går för mycket emot det budskap som tidningen står för. Men lika ofta är så fallet med ickekontroversiella artiklar, korta notiser och artiklar om mat och celebriteter är påfallande ofta utan såna här möjligheter. Där kan vi nog snacka om bekvämlighet. Bristen på bandbredd vet jag egentligen inte om jag kan säga men det är möjligt att så har skett nån gång då och då, vilket lett till en inskränkning i kommentarsmöjligheterna i efterhand.

Märk väl att jag endast spekulerar här. Jag har inga som helst bevis för att någotdera påståendena skulle vara sanna. Jag bara går på känn och följer den doktrin som jag predikar emot väldigt ofta, nämligen orsak och verkan. Ett typexempel på hur man kan resonera när man har för lite fakta att gå på vilket leder till spekulationer, ofta med fel utgång. Det jag beskrivit ovan är sånt jag tyckt mej uppleva, och som på ytan ser ut som en kombination av ovilja och bekvämlighet. Det behöver inte ens vara dessa skäl som ligger till grund för bristen på kommentarsmöjligheter.

Finns det nån med svaren, eller ska jag fortsätta på mitt "konspiratoriska" spår och spekulera?"well they used to sit and speculate upon their son's career
a lawyer or a doctor or a civil engineer
just give me bread and water put a guitar in my hand
 
cos all i need is music and The Free Electric Band"

måndag 25 november 2013

Varför Mellanöstern ser ut som det gör idag

Sir Percy Cox. Bild från Encyclopedia Britannica.
Sir Percy Cox. Smaka på det namnet och se bilden ovan. Det är han som lade grunden till alla problem som håller på i Mellanöstern idag. Med ett antal röda streck på en karta över Arabien skilde han stamfränder och släkter från varandra, och lade därmed grunden för det stora misstaget (Irak och Saudiarabien), det mellanstora misstaget (Israel och Palestina) och det största misstaget av dom alla, att genom dessa pennstreck inte erkänna folkens inbördes släktskap. Han ensam bestämde att gränsen mellan Ibn Sauds land och prins Faisals land skulle gå rätt genom öknen där beduinerna vandrat mellan sommar- och vinterlägren sen urminnes tider.

Sen dess, året var 1922, existerar inga arabiska stammar utan endast länder med diverse medborgare som kallas araber. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ihop det till hur Israel passar in i den här historien, men utan delningen mellan norr och söder hade nog inte palestinierna behövt känna sej så ensamma som de gör nu. De ville också kunna röra på sej men blev fast i området som blev över när senare staterna Jordanien, Syrien, Israel och Libanon bildades. Denna delning är ett typiskt exempel på att nationalstater enbart är av ondo för samhörigheten inom mindre grupper som t ex stammar eller släkter.

Nu har nationalismen nästan helt vunnit all mark i regionen, vilket fått till följd att det nu är inbördeskrig på gång i många länder. Jag tror inte ens Israel är immunt mot denna sortens krig. Med tanke på att stamtanken inte riktigt har dött ut här borde kriget i Syrien snarare kallas utbördeskrig. De är ju utbördes var de en bor nånstans. Men om man idag ens snuddar vid tanken på att tänka på annat vis än nationalistiskt så blir förlöjligad idag. Vilket är synd för nationalism är den sämsta av alla grupptankar. För mej är ordet nation ett stambegrepp, den enhet man föds in i. Jag har svårt att se flera miljoner människor som en enda stam. Men det är människor som Percy Cox, Cockus som han kallades av araberna, som fått oss att se just miljoner som en stam.

Ska det till ett utplånande av nationalstaterna innan vi börjar leva som människor igen?
"It's fine if you disagree with me. I can't force you to be right"

söndag 24 november 2013

Urvattnat klimatmöte, urvattnade tankegångar

Så har då klimatmötet i Warszawa avslutats. Utan att egentligen ha kommit fram till nåt speciellt, mer än att de rika länderna ska låtsas vara givmilda mot de fattigare länder genom att ge pengar till olika projekt som enligt påbuden ska hjälpa planeten. Vilken hjälp sen!

Hela tanken med att människan ska ha påverkat de långsiktiga vädermönstren, det vi kallar klimatet, står och faller med bevisningen av hur koldioxiden och andra växthusgaser ska ha distribuerats i atmosfären, alltså på vilken altitud detta ska ha skett och i vilken mängd för att dessa gaser ska kunna fånga in solljuset och hålla det kvar där i atmosfären. Har man hittat den värmen på en viss höjd i atmosfären? Det verkar inte så.

Som Carl Sagan sa, extraordinära påståenden kräver lika extraordinära bevis. Finns det sådana? Nej, det finns inga såna bevis. Men dessa människor håller på som om alla bevis finns. Skaka fram dom då! Det duger inte att använda försiktighetsprincipen, dvs att ta det säkra före det osäkra. Det handlar om att bevisa en gång för alla vad som sker där ute."Länge leve bakterierna!"

lördag 23 november 2013

När ska klimatdravlet sluta?

Vi kan bara hoppas att de sista förhandlingarna vid klimatmötet i Warszawa strandar, för det sista världen vill ha är att de rika länderna våldtar de fattiga ännu mer än de redan gör. Tydligen vill Tyskland tvinga andra länder att utöka vindkraften, vilket verkligen skulle vara förödande för bland annat fladdermöss och fåglar. När det nu verkar som att Alperna blir kallare, till vissa "experters" chock, får man anledning att se på dessa årliga klimatmöten som ett exempel mer på sektverksamhet och/eller navelskådning än på granskning av världen på ett mer normalt sätt.

Låt oss verkligen hoppas nu att klimatdravlet avslutas på ett hedervärt sätt för alla involverade. Det ser absolut inte bra ut när politiker och aktivister ser världen som de gör, samtidigt som större delen av världen inte ser den så alls. Jag skulle tro att det faktiskt finns många människor runtom i världen som inte ens vet om att såna här möten äger rum varje år, ungefär lika tjatiga som VM i ishockey, fast med betydligt sämre resultat än i sporten. Nu har de hållit på längre än mötets utsatta slutpunkt, bara för att det finns en del aktivister som är värre än andra. De ska till varje pris ha rätt, samtidigt som de prompt ska ha med alla andra på sitt sätt att tänka.

Till sist, det påstås att tyfonen som drabbade Filippinerna för två veckor sen var den värsta som drabbat landet nånsin. Det stämmer inte. Kraftigare vindar har uppmätts vid flera tillfällen och för hundra år sen dog 15,000 människor i en våldsam tyfon. Det gör inte katastrofen i Filippinerna mindre hemsk, det handlar mer om att placera den i rätt kontext."I can do anything"

fredag 22 november 2013

Fotohörnan: Intryck från Stockholm

Så har man då varit på möte i huvudstaden, och naturligtvis passade jag på att använda kameran till såväl plåtande som filmande. Här är ett litet smakprov. En del blev väldigt suddiga för det var skumt på många platser. Men jag ser ändå en viss sorts konstnärlighet i dessa foton.

Till sist en bild på en av världens absolut trevligaste ombordpersonal på tåget hem från Stockholm:
"okeeeeej..."

torsdag 21 november 2013

Klimataktivisterna - politikervärldens humorgrupp

Det pågår ett möte om klimatet i Warszawa, Polen just nu och folk inom den svängen frotterar sej just nu med varandra och uttrycker sin oro över nåt som påfallande många ur populasen antingen inte tror på eller är tveksamma till om det verkligen blir så hemskt som aktivisterna och politikerna påstår. För det är just aktivister och politiker som styr den här frågan. Var politisk och personlig ideologi börjar och slutar kan man fråga sej, för det är ofta samma sak med dessa personer vars politiska åskådningar liknar de som hystes av samma människor som styrde t ex Italien från 1920-talet och tjugo år framöver.

Denna aktivism blir i längden mer humoristisk, oavsiktligt skulle jag tro från deras sida, för ju mer vädret vägrar samarbeta med dessa självutnämnda experter, desto roligare blir det att se deras ansträngningar att anpassa sina modeller till den rådande realiteten. Inte direkt att man blir full i skratt varje gång, men nog drar man ordentligt på smilbanden när den ena grodan om klimatet efter den andra hoppar ur munnarna på dom. Samtidigt blir man rädd och arg över hur dessa får styra och ställa med våra resurser, nästan helt oemotsagda inom etablissemanget.

Sån tur då att vi alltid kan göra narr av deras åsikter och visa världen hur omöjliga dom egentligen är. Allt prat om att vindmöllor och solenergi ska kunna ersätta gas, olja och atomkraft idag är så tragikomiskt att man baxnar varje gång man hör dom gå igång om det. Men fan i mej om jag kommer att följa ett enda av deras beslut i framtiden. Det räcker med de som redan lagts på oss, bland annat i form av skatter på koldioxid, denna naturliga gas som alltid har funnits i atmosfären. Allt för att få tjäna pengar och få prestige.

Alltmedan resten av världen antingen inte bryr sej eller ler i mjugg åt allt detta. Huvudvärken i form av sämre ekonomi och fler krig som en följd av deras eventuella beslut kommer sen. Det viktiga nu är att vi får hoppas att mötet i Warszawa slutar i besvikelse för alarmisterna så vi inte får fler pålagor och bestämmelser som i slutändan kan bli förödande för miljön, ekonomin och allt annat som hittills har fungerat någorlunda enligt naturlagarna. Att de inte ger sej är en annan femma. De kommer att fortsätta sitt arbete med att förbättra sin egen situation och position, till men för resten av världen..."Vi kan faktiskt säga säkert att INGEN storm beror på global uppvärmning"

Fotohörnan: Blommor från sommaren
De här bilderna tog jag i somras på en kvinna som plockade blommor på en äng mitt i stan. Bilar, cyklar och andra fordon susade förbi medan gångtrafikanter mer strosade förbi. Vem hon är vet jag inte, men det fascinerade mej att se henne plocka så många blommor. Hon letade noga ut vilka blommor hon skulle ha. Gissa vid vilken tid dessa foton togs? Just det, midsommar. Undras vem hon drömde om?"Sch, lampan sover"

onsdag 20 november 2013

Kom till den mörka sidan, vi har kakor!


Expressen skriver en artikel om internets mörkare sidor, vapen, knark och en massa annat som myndigheterna inte gillar att vanligt folk håller på med. I en del fall är det förståeligt att myndigheterna inte vill ha det flytande fritt på internet. Terrorism av olika slag kan ju användas på denna sidan av internet på ett sätt som inte är möjligt på den vanliga sidan (dvs det av Google, Microsoft, Facebook och Apple dominerade internet). Men samtidigt finns det en aspekt här som gör myndighetspersoner väldigt skraja. Nämligen den att vanligt folk får tänka fritt och utbyta tjänster, varor och tankar med varandra utan att myndigheterna måste vara med. Allt enligt ekonomen och filosofen Ludwig von Mises läror.

Må så vara att mycket av det är illegalt, farligt eller bådadera, men det viktiga här är inte att det är just illegalt eller farligt, utan att det sker utan myndigheters insyn och kontroll. Det är som före nationalstaternas existens, folk handlar sinsemellan på ett ickereglerat vis. Total frihet existerar förstås inte, men så mycket frihet som möjligt är uppenbarligen parollen för denna så kallade mörka sida av internet. De illegala delarna anser jag för egen del kan vi väl sluta upp med, det finns ju så mycket potential för allt annat. För inte behöver väl myndigheter och politiker ha sina smutsiga fingrar med i allt vanligt folk har för sej? Dessa gör ju bara precis samma sak som politiker och myndighetspersoner gör, fast mer effektivt!

Men jag håller inte till på den mörka sidan. Dels vet jag inte hur man gör för att komma dit (trots Expressens beskrivning), dels har jag ingen dragning till nåt av det som kan hittas där, vare sej det är legalt eller illegalt. Det ska väl vara för kakorna då.
"Always in motion is the future"

Bibeln är fiktion, enligt amerikansk stormarknadskedja

Den amerikanska stormarknadskedjan Costco har köpt in ett antal biblar och satt dom i avdelningen för fiktion bland sina böcker. Tydligt märkta med det engelska ordet för fiktion. En pastor i en lokal kyrka blev förstås chockad och ville klaga. Han sa nåt om att koranen nog inte skulle få denna märkning. Det skulle jag dock vilja se. Eller rättare sagt, nej. Koranen och den kristna bibeln, liksom dess förebild den judiska toran, är nog inte fiktion när allt kommer omkring. Det rör sej snarare om historier som senare tiders människor missförstått och i många fall överdrivit för egna syften.

Det påhittade här är den där gudomen dessa tre religioner kallar Gud, som om det vore ett tilltalsnamn. Den figuren är tillkommen för att någon eller några var så anspråkslösa att de inte ville ta åt sej äran för saker som gjorts, i en del fall ville de inte ta åt sej äran för det var saker som var direkt felaktiga så de skyllde på gudomen. Däri ligger det stora felet med alla religioner, att de som tillber en gudom antingen inte vill ta åt sej äran för något bra man själva gjort eller inte vill ta skulden för något dåligt som de gjort. Allt skylls på dessa gudomar.

Så nu vet ni vad som är fiktion och vad som är överdrifter i bibeln, koranen och toran."With the new day comes new strength and new thoughts."

tisdag 19 november 2013

Övervakningen och verkligheten

Vår svenska civila säkerhetspolis (som anses vara ett skämt bland många ur den vanliga befolkningen), gemenligen benämnd SÄPO, har uppenbarligen frågat sej för bland teleoperatörerna om de får lyssna av deras kunders trafik. Paranoian hos vissa tjänstemän och myndigheter verkar vara oerhört stor då de vill lyssna på vanligt folks pladder. Dock har de tillfrågade hittills sagt nej. De inväntar beslut från åklagare innan nåt sånt får genomföras. För min del låter detta som att SÄPO fiskar efter något, och då gör det detta i väldigt grumligt vatten.

Vad det är man fiskar efter kan kvitta. De får inte göra så här i alla fall. De får vända sej till åklagare och invänta beslut därifrån som alla andra krimjagande myndigheter. Det här är onödigt, oetiskt och illegalt fiske efter information. Information som sen kanske inte får användas i en rättegång. Vilket inte verkar ha hindrat lagens långa arm förut. Tänk bara på egyptierna som skeppades ut ur landet med dåvarande regerings goda minne i början av förra decenniet.

Nej, lagar är tydligen något folk med influenser och makt kan böja som grenar, medan vi andra får dessa grenar slängda i ansiktet med en smäll. Duckar vi fäller de hela trädet över oss. Nu vill de alltså kolla oss alla utifall nåt kriminellt upptäcks. Skjuta mygg med kanon tycker jag en sån aktion är. En kostsam och överdriven aktion utan förankring i verkligheten. Det verkar som om någon har gått på en konspirationsteori om hur mycket kriminalitet vi har i samhället och nu vill man testa denna teori mot realiteten. Jag skulle inte bli förvånad om de finner vid sin för oss påtvingade övervakning att vi inte leds av vår lydnad inför lagen, utan av den inbyggda kodex alla högre stående djur har, nämligen att vi i stort följer flockens moral och etik.

Vi har sen länge, förmodligen flera hundra tusen år tillbaka, en inbyggd känsla för vad som är rätt och fel. Det finns några få som inte har den känslan, eller tvingas frångå den för att överleva. De som gör det för att överleva är att beklaga. De som saknar den här känslan får man kolla upp kombinationen uppväxt och genetik för. Då kanske vi kan hitta såna som hamnar i riskzonen för att bli kriminella, om det nu är möjligt att finna en gen för sånt. Kanske skulle SÄPO sätta undan lite pengar till sån forskning?"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana"

måndag 18 november 2013

Hur marknadsföra sej själv?

Jag ser på andras bloggar, hemsidor och annat hur de skriver och och försöker överföra det till min blogg. Jag tycker visserligen om att skriva, men inte om mej själv och definitivt inte om hur jag lever mitt liv. Det är inte så att jag är osocial, antisocial eller nåt, det är bara det att jag inte känner mej riktigt komfortabel alla gånger med att berätta om mej själv. Så vad göra för att marknadsföra sej själv utan att berätta för mycket? För lite ska väl andra få dra ur mej, eller hur?

Men marknadsföring handlar inte alltid om en själv som person, utan lika mycket om vad man gör. Hittills har detta bestått i att jag skriver här på min blogg, visar lite foton jag tagit, skriver texter om mina favoritämnen samt skriver arga inlägg om det som irriterar mej. Mer än så har jag inte tyckt att det behövts mer än så. Men så fick jag känslan av, eller snarare kände behovet av, att hävda mej på världsscenen på nåt vis. Inte så att jag har ambitioner att bli känd, tvärtom. Jag vill absolut inte bli nån celebritet. Jag är nöjd med min lilla utkarvade nisch i tillvaron.

Det jag vill ha här i livet är nån form av uppskattning, en bekräftelse på att det jag gör duger. Till och med kritik som går ut på att det jag gör är bra, men att jag skulle kunna göra bättre är en klar indikation på att jag gör nåt som uppmärksammas av andra. Det duger åtminstone, även om det kunde göras bättre, även av mej. Det skulle kännas skönt att få den sortens erkännande.

Hittills har jag bara tagit upp en önskan att kunna visa upp mer av mej själv. Men jag vet ju inte hur jag ska göra för att bli bättre på marknadsföring. Bara vara sej själv är nog inte nog alla gånger för då får folk nog av mej. Ska man överdriva för att förhärliga sej själv? Ska man vara ärlig? Ska man vara lite av varje? Ska man ha med ett mariachiband för att visa en annan sida av sej själv?
Bild från Mexolindomariachi.com.
Kanske kan nån läsare hjälpa till med marknadsföringen av min blogg, utan att jag för den sakens skull behöver bruka kulturellt och emotionellt våld på mej själv?
"No matter what, the very first piece of social media real estate I'd start with is a blog"

söndag 17 november 2013

Historiehörnan: Uppdatering av utgrävningarna i Blekinge

Utgrävningar i Vång. Bild från DN.
Det verkar som om det finns en möjlighet att en guld- och silverskatt som hittades i Blekinge år 1865 kan ha kommit från Vång, där man nyligen grävt ut en massa andra skatter. Den skatten var på hela sex kilo och är numera legendarisk. Exakt var den hittades i området är okänt eftersom det kärl den fanns i gick sönder och de som hittade den inte verkade komma ihåg den exakta platsen, men man har hittat bronsfragment i området där man nu gräver som liknar den beskrivning upphittarna gav då.

Det finns gott om guld- och silverskatter i Norden, ofta i kombination med gamla maktcentra som detta verkar ha varit. Ett tips till alla arkeologer vore att kolla upp var såna skatter hittats och sen gräva där. Kanske de hittar ett maktcentrum där?
"The cure for anything is salt water - tears, sweat, or the sea."

Fotohörnan: Ett tokigt skivomslag

Jag brukar botanisera bland skivbackar på den lokala fyndbutiken för det är kul med dessa gamla omslag som inte alltid innehåller snygga människor som grinar snällt och ledigt. Här handlar det om Sweetbottom, ett jazzrockband från USA som tydligen inte gjort så mycket väsen av sej eftersom man inte hört av dom nånstans i musikvärlden, inte heller verkar internet ha mycket information om dom och deras musik.
Plattan heter Angels Of The Deep och har åtta spår. Den är inspelad under 1977-78 och utgiven 1978. Hur musiken är vet jag inte, främst för att jag inte har någon skivspelare, men jazzrock är en bra genre så det låter säkert bra. Men omslaget är väldigt tokigt i mina ögon. Här står fyra män, klädda i nästan likadana byxor och skjortor, samtliga skjortor är dessutom uppknäppta så att deras håriga bröst syns tydligt, i alla fall på tre av gubbarna. Den lille som är tvåa från vänster i bild har sin skjorta knäppt. Är han rädd att visa allt och skäms?

Det löjligaste är dock inte kläderna och de uppknäppta skjortorna utan det faktum att de står i sågspån. Varför valde man att låta bandet stå i sågspån? Sågspån kan suga upp blod, vatten och andra vätskor, men inget av detta kan ses i bilden. Inte heller ser det ut som ett stall som de står i. Jag kan också säga att killen längst till vänster ser ut som en mexikansk bandido från fördomsfulla västernfilmer. Killen längst till höger ser ut som om han ger ett hemligt tecken, bara till de som är invigda. Mannen till vänster om honom ser en aning ut som Tubbs i TV-serien Miami Vice.

Herr Dryck borde göras uppmärksammad på denna platta."Neat, wasn't it?"

lördag 16 november 2013

Dumheter världen över

Om det är nån form av övergrepp vi bör straffa så är det de olagliga äggsamlarna. Ägg ska inte samlas in för att ha som troféer. De är till för att ge liv åt nya generationer fåglar eller vara mat åt äggtjuvar av rätt sort. Att samla ägg för egen gratifikation är bara så sjukt, så sjukt.

Det här låter som nåt ur TV-serien Criminal Minds, en familj har försvunnit från sitt hem där de senast sågs äta frukost år 2010. Nu har deras kroppar hittats i Mojaveöknen tre år senare. Sjukt så det förslår. Varför händer sånt här egentligen?

Det börjar likna en såpopera allt detta med turerna kring Sture Bergwall, understundom kallande sej Thomas Quick. Värst är förstås de som gått på hans mytomani, orsakad av de droger han fick runt år 1990 och framåt.

Vad har lankeserna att dölja egentligen? Varför vill de inte att en internationell kommitté som granskar inbördeskriget i Sri Lanka under nästan 30 år? Man kan undra varför...
"Never tell your problems to anyone...20% don't care and the other 80% are glad you have them."

fredag 15 november 2013

Historiehörnan: Guldskatt hittad i Blekinge

Ett bevis på att Norden har haft många maktcentra en gång i tiden är den oerhört fina skatt som hittats i närheten av Ronneby i Blekinge. Nånstans i närheten av Vång ligger denna plats, som grävts ut i flera år och som har hållits hemligt exakt var tills nu. Fortfarande är man ganska förtegen om den absolut exakta platsen så inte plundrare hittar dit. De äldsta objekten är från 200-talet. Det här tänker jag följa med stort intresse.
Inte från Blekinge utan Gotland där undertecknad tog fotot år 2000."Dina bröst är som svalor som häckar"

Problem med religioner - del elva: Etymologin av ordet gud

Religioner har en tendens att lagra legender från olika håll på ett sätt som gör att vi idag får problem att se igenom dessa och se verkligheten bakom. Jag har skrivit om detta tidigare så nu tänkte jag samla det i en serie som jag kallar "Problem med religioner".

Ordet gud har varit en stötesten för såväl teologer som filosofer. Hur ska man tolka ordet och vem är det som åsyftas när man talar om en viss gud. Inte lättare blir det när man försöker utröna varifrån ordet kommer. För det är nämligen så att ordet gud är inte ensamt om att betyda övermänsklig entitet, varelse och person. Vi har minst två till i svenskan, som visserligen inte används i den meningen längre, men som ändå betyder just gud. Det ena använder vi som gudanamn, nämligen Tyr, och det andra som benämning på en gudafamilj ur den fornnordiska religionen, as.

Men låt oss börja med själva ordet gud. Inte heller det är så enkelt att utröna. Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) låter meddela att ordet gud (fornsvenska guþ) var neutrum ända till mitten av medeltiden då det delades upp i maskulin (gud) och feminin (gudinna) form. Sen dess har vi ju gjort oss av med dessa genusformer, men ändå finns de äldre formerna kvar i vardagligt språk. Man låter vidare meddela att ordet av vissa språkforskare sammanställts med sanskrit ghorás, skräckinjagande, men också med roten i sanskritordet Puruhitas, den åkallade. Även tolkningen offergåva har framförts och då har man jämfört med verbet gjuta, som anses vara ursprunget till bland andra ordet got och göt.

Så vi har skräck, åkallande samt offer. Jag anser att skräck inte direkt inbjuder till dyrkan av en gudom. Snarare att man tog detta som en lärdom att inte skrämma folk. Snarare var väl skräcken en del av en eller flera andars och gudars personligheter. Att åkalla en gud har däremot varit en central del av mänskligheten så länge vi kan minnas. Folkminnet vet detta, och det finns beskrivet i de allra äldsta texter vi har. Det låter som en mer plausibel härledning, men ändå känns den sista teorin ännu mer riktig, den att det handlar om en utgjutning, antingen av blod, nån vara eller till och med någons liv, alltså en gåva till den eller de man tillber.

Jag kan bara ett exempel på att gjuta skulle kunna vara och det är ett annat namn på Oden, nämligen Gaut. Hans namn sägs uttryckligen vara den som skapade en hel ätt, ett helt folk, gauterna eller göterna. Nu är detta förstås en religiös myt, en legendartad förklaring till hur ett folk uppstod, men det är ur språklig synvinkel väldigt intressant att se hur orden används och att man såg denna gud som ursprunget till att man kallade sej som man gjorde.

De andra orden, Tyr och as, är något enklare att sätta i ett någorlunda korrekt sammanhang. Tyr är nämligen samma ord som Deus, Dyaus och andra liknande indoeuropeiska ord. Det finns bland annat i det grekiska namnet på samma gud, Zeus, samt i Jupiter (Deus Pater från början, vilket betyder gud fader). Ordet betyder lysande, skinande och kan ha med solen att göra. De flesta i Eurasien var soldyrkare förr i tiden. As är ett ord vi hämtat från isländskan, den svenska formen har gått förlorad, men det finns rester av den inhemska formen i olika ord och som ortnamn. Åska är en form vi har. Ordet as synes ha stora likheter med ord i andra indoeuropeiska språk som betyder just gud, ande, och just ordet ande verkar ha en koppling. Kanske ordet betydde stark vind eller storm tidigare?

Som ni ser är ordet gud inte så lätt att komma till tals med. De är alla starka ord med intressant bakgrund för vart och ett av dom. Tillsammans avslöjar dom faktiskt en hel del om hur våra förfäder tänkte och resonerade, samt även hur vi resonerar som behåller dessa ord ända in i vår tid."If you want to know what God thinks of money, just look at the people he gave it to."

torsdag 14 november 2013

Dagens margarin är inte mat!

Livsmedelsverket är "förgrömmat" för att det svenska folket inte äter den sortens fett man förespråkar, den sortens fett som säljs till vrakpriser i butikerna och som ser konstigt ut om man skulle lägga det i stekpanna eller på en macka. Man gillar alltså inte att vanligt folk har börjat äta smör och grädde igen. Så kallade smala produkter, det som får kallas margarin idag, gillas inte. Men faktum är att det borde inte få kallas margarin, än mindre mejeriprodukter. I mina ögon borde det inte få kallas mat heller.

Hård estring av syror från växtoljor är inte vad jag kallar ätbart material. Det kallar jag missbruk, ja rentav våldtäkt, av de plantor som man bygger sina produkter på. Smör ska det vara, och inget annat. Så rättframt uttrycker jag mej nu. Det är i nuläget det mest naturliga vi kan bre på brödskivorna samt steka och baka med, även om jag inte är helt förtjust i att man producerar smöret och grädden i sån stor skala som det görs i nu alla gånger. Men det är ändå mycket bättre än alla "margariner".
Hoppas ingen av dessa mackor har nåt annat än smör. Bild från Kummingården.
Gamla tiders margariner gjordes på riktiga oljor eller på ister med smakämnen från naturen. Kan dagens margariner kunna säga att de är lika naturliga? Det finns en sorts margarin som är bra. Det är en hybrid mellan plantoljor och grädde. Det är Bregott och det torde vara lite mer naturligt. Nu låter jag som en reklampelare för en av Arlas produkter. De må så vara men jag tycker om Bregott. Det finns liknande produkter hos andra, t ex ICA, och förhoppningsvis får de som tillverkar onaturliga produkter för våra mackor stora skälvan snart och börjar göra riktiga mejeriprodukter."I love you like a fat kid loves cake!"

Dumheter världen över

Konsulter alltså. Vad ska vi göra med dom? De slösar ju bara allas pengar. Det är inte bara min uppfattning utan många andra med mej har den åsikten.

Ska man åka i fängelse för att någon har retat sej på ens pianospelande? Det är befängt och rent ut sagt låter det som rena rama vendettan från grannens sida. Mitt råd är att konsertpianisten hyr in en trummis och en smärre ensemble för att spela i sin lägenhet. Då ska nog grannen minsann få höra på "oljud". Det vore nåt i Keith Moons smak...

Google har sett till att YouTube och Google+ numera är samma sak. Inget bra drag alls, Google, inget bra drag alls. De har inte alls samma arbetsfält. Google+ är mer en konkurrent till Facebook och Twitter, medan YouTube är en filmcentral. Att sätta dom tillsammans och sen tvinga alla som vill kommentera att ha ett Google+-konto. Undras vilka konsulter som sa åt dom att göra så här?

Eva Franchell skriver så pennan glöder om tyfoner, global uppvärmning och katastrofer, allt i samma oinitierade röra. Man kan undra hur det kommer sej att hon fått jobbet som krönikör, men det är ju Aftonbluddret. De anställer vem som helst som är villig att hamna på Avigsidan. Det är hemskt det som hänt i Filippinerna, men att skylla en tyfon på mänsklig verksamhet är synnerligen ovetenskapligt och rent ut sagt förolämpande, framför allt som hon vill att vi sluta äta kött. Om vi gör det blir det färre stormar. Snacka om nonsens!"Just for the record, the weather today is calm and sunny, but the air is full of bullshit."

onsdag 13 november 2013

Lite mer om klimatfrågorna

Varför har inte världen blivit varmare eller kallare? Det har nu viktigpettrarna börjat fundera över sen IPCC erkänt i en av sina skrifter att så faktiskt har varit en meteorologisk sanning de senaste 15-17 åren, men ingen har funnit en nöjaktig förklaring på detta, för dom nya, problem. Enligt TT har forskare funnit att freonerna ska ha orsakat temperaturökningen världen över. Ni vet dom där gaserna som bland annat användes i kylskåp för att hålla kylningen igång. Dessa gaser skulle nu alltså ha sett till att den globala uppvärmningen saktades ner, eller? Forskarna ifråga är ekonomer verksamma vid Amsterdams universitet, och med inriktning på ekologi.

När dessa freoner förbjöds, eftersom man ansåg att de förstörde ozonlagret, sjönk så småningom världstemperaturerna. Orsak och verkan alltså - i dessa forskares ögon. Men orsak och verkan är sällan så enkel som förklaring till en händelse som denna. Turerna är många. Å ena sidan de som menar att freonerna bidrar till växthuseffekten (eller termostaten, som jag kallar den), samt den andra sidan som menar att de kyler ner. Som den ärade läsaren av denna blogg säkert vet hyser jag tvivel på kopplingen mellan ozonhålet och freonerna. Jag tror mer på att solens diverse strålar (röntgen, ultraviolett, gamma etc) är skurken här. Solen är boven i dramat i de flesta fallen där man pekat ut människan.

Filippinerna har som bekant drabbats av en tyfon och genast skriker olyckskorparna om de mänskligt inducerade klimatförändringarna, utan att fatta att liksom en svala inte gör någon sommar gör inte ett oväder några klimatförändringar heller. Oväder bildas när kall och varm luft möts och det är inget som har med oss människor och vår verksamhet att göra. Precis som jag skrivit nyligen är oväder som vanligast när kallare luft börjar dominera över varm luft, alltså antingen när det blir höst eller, i mer långsiktiga perioder, när klimatet blir kallare. Men det struntar olyckskorparna i. De fortsätter sin verksamhet oförtrutet. Dock inte i media, längre.
Olyckskorp? Målning av Lars Jonsson, även verksam vid Klimatupplysningen.
Till sist kan jag inte undgå att delge er detta härliga budskap från Polen, där ett toppmöte om klimatet arrangerat av FN började i måndags. Det handlar om att så många som 50,000 människor samlades för att protestera MOT den officiella klimatagendan som förs av politiker, andra officiella organ och viktigare personer. I svenska medier märks det ingenting av vare sej toppmötet eller protesterna mot det. Tänk om så många kunde samlas i Sverige för att uttrycka sitt missnöje med klimatagendan? Här samlas vi bara för att protestera när jobben försvinner, när det är första maj eller när främlingsfientliga element skriker nåt osammanhängande om utlänningar, som jag betvivlar att de ens själva tror på. Men när pengar sugs ut ur samtliga länder för att gå till nåt obestämbart och obevisat (obevisbart?), sitter vi bara där och tittar på. Är det för att det är för kallt?"You cannot build a better world on bodies. You cannot honor the dead by adding to their number."

tisdag 12 november 2013

Fem år har gått...

Idag har fem år gått sen Aurora dog. Saknaden är lika stor nu, men det hjälper att prata om eller tänka på henne varje dag. Dessutom är det kul att det åtminstone finns en katt i hushållet nu, men en ny jycke skulle verkligen liva upp saker och ting här hemma. Dock kan ingen ersätta Aurora.

"I am not absentminded. It is the presence of mind that makes me unaware of everything else."

måndag 11 november 2013

Dags att slå ett slag för yttrandefriheten

 Yttrandefriheten ska alltid övertrumfa religionen och religionsfriheten. En bok är en bok, inget annat. Det gäller alla skrifter, och alla har rätt att läsa dom oavsett vad de innehåller. Att tycka annorlunda är diktatur och censur. Malalas bok ska få läsas av alla i Pakistan, om de vill. Diktaturkramarna i Pakistan ska inte få bestämma vem som ska få läsa hennes bok. Det är marknaden som ska få råda. Vill ingen läsa den så är det inte mer med det. Yttrandefriheten kommer dock att vinna. Var så säker. Det går inte att stoppa ordet, vare sej det skrivs, tecknas eller talas.


"Hypocrites get offended by the truth."

söndag 10 november 2013

Två enskilda händelser som motsäger AGW i Norden

Jag har alltid fått höra att ju kallare det blir desto fler stormar blir det, då vädermönstren blir mer kaotiska när luften rör sej mer för varje gång värme tillförs denna kyla. Ju varmare det blir desto färre stormar. Detta kräver förstås att det blir betydligt varmare än det är nu. Likaså att det inte blir för kallt för då stannar det också av till slut. Det är en ganska snäv temperaturintervall som krävs för att det ska gå så här. Så tänk efter nu: De senaste decenniet har dominerats av omväxlande men väldigt regniga somrar och lika omväxlande vintrar. Då och då har vintrarna varit väldigt bistra, vilket vissa fått känna på minsann, och ibland har somrarna varit rejält varma på sina håll.

Nu har jag bara utgått från Norden och ett område på ca två miljoner kvadratkilometer är inte representativt för hela planeten, men gissa vad, det är inte hela planeten egentligen heller. Det genomsnittliga klimatet är sammanräknat av olika väderstationer världen över och ger en statistisk känsla för hur vädret ter sej över tid, inte hur det egentligen har varit på respektive platser. Genomsnitt tar inte hänsyn till ytterligheter, extremer, och reducerar temperaturen och vädret till en kurva som inte ger oss nåt att ta på, om man ska vara ärlig.

Om vi nu återgår till nordiska förhållanden kan jag då rakt inte se något i vårt klimat de senaste 100 åren som ens liknar det scenario som AGW-proponenterna har velat måla upp, och med vilket de lyckas lura politiker och tjänstemän med. Speciellt inte om man ser till hur somrar och vintrar varit, dvs av samma slag hela tiden ända sen isen försvann för ca 10,000 år sen. Det är nästan enahanda hur de fortsatt sin växling mellan sej. Ibland har det blivit varmare, ibland kallare. Perioderna har varit olika långa, med det gemensamt att de har glidit in i och ur varandra. Samma sak med stormar. De har varit speciellt vanliga under övergångarna mellan varmare och kallare perioder. Det sker under längre tidsperioder såväl som kortare. Stormar är ett fenomen som oftast hör samman med att kallare luft tar sej in och blandas i det område där det under somrarna varit varmare luft. Detta kan inte jämföras med de åskväder som drar in på somrarna. De är resultatet av en liknande men betydligt mer lokal process.
Global uppvärmning enligt vissa. Normal vinter enligt alla normala människor. Bild från DN.
Det är likadant över hela planeten. De verkligt kraftiga stormarna kommer som en följd av att kallare luft möter varmare luft efter sommarens slut. Ibland blir det förstås inte några stormar utan istället en massa regn som kan hålla på i veckor utan slut. Det beror helt på vilket vädermönster som vanligtvis dominerar i en viss trakt. Tyvärr för den delen av Norden jag bor i är långvariga regn något som gillas av trakten. De kan ibland börja redan på sommaren och hålla på i evigheter, vilket innebär att de obemärkt glider in i höst bara för att dagarna blir kortare.

Så i all korthet innebär det att såväl somrar som vintrar motsäger AGW, vilket ni alla som läser den här bloggen vid det här laget borde känna till vad det betyder så jag säger inget om det. I alla fall motsäger dom denna ogenomtänkta tankegång för nordiska förhållanden. Hur det står till med resten av världen vet jag inte, men hittills har inget där heller kunnat påvisas. Så den som säger att världen förändras och att det är nåt som inte stämmer med vädret har både rätt och fel. Vädret förändras - hela tiden. Det är därför vi har klimatförändringar..."Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it."

lördag 9 november 2013

Dumheter världen över

I Frankrike vill de styrande införa en sexköpslag som liknar den vi har i Sverige. Det har lett till protester från de som gillar prostitutionen som den är nu. De har till och med en paroll för sin protest: "Rör inte min hora". Det jag har sett i verkliga livet av denna typ av damer gör att jag verkligen inte vill röra någon av dom.

En person lämnar ett parti för att gå till ett annat. Men halledudane då! Är det nåt att göra stor affär av? Visst, skriva om det kan man göra, men skriva en lång artikel med full intervju och allt är bara för mycket. Dessutom när det rör sej om en så ointressant person som han är.

Då är recensionen av en bok om en tysk sektledare och kokosnötsentusiast mer intressant. Varför man anklagar bokförfattaren för att hysa vissa politiska åsikter är en gåta för mej.

Fjantar som tror att de är nåt larvade sej på minnesdagen för både Kristallnatten och Berlinmurens fall. Som tur är stod många upp för demokrati samt vett och sans. Vi behöver fler människor som står upp för förnuft och kunskap. Förresten, varför gick främlingsfientliga svenskar i en stöddemonstration för utlänningar? Borde de inte värna sitt eget revir först och främst?"It is forbidden to kill; therefore all murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets."

Fotohörnan: En bra början - sen är det bara att hitta ett stort vattenfall
Äntligen har jag lyckats "frysa" vatten i bild. Det vill säga, jag sänkte hastigheten på slutaren och ändrade bländaren så att minimalt med ljus kom igenom. Jag gjorde det visserligen på frihand men jag är ändå nöjd med resultatet. Gräset vid bäckens kant är inte alltför suddigt trots allt i nån av bilderna.

Nu ska jag bara hitta ett riktigt vattenfall också. Då ska det bli andra bullar!"It was grey windless weather, and the bell of the little old church that nestled in the hollow of the Sussex down sounded near and domestic. We were a straggling procession in the mild damp air - which, as always at that season, gave one the feeling that after the trees were bare there was more of it, a larger sky..."

fredag 8 november 2013

Bra initiativ av MUF, om än något teatraliskt

En av demokratins starkaste hörnpelare är valfriheten och den sattes ur spel av Vasaskolan i Gävle när man hade en tvingande vegetarisk dag i skolbespisningen. Lokala MUF (Moderata Ungdomsförbundet) satte då i system att köpa in hamburgare till alla elever som ville ha. Det var ett synnerligen bra och viktigt beslut som de tog eftersom man inte ska tvinga någon att göra nåt, oavsett vad det är. Det är en sak om skolan hade en vegetarisk dag där eleverna fick prova på - om de ville - som ett alternativ vid sidan om den vanliga maten. Men nu handlade det, vad jag kunnat förstå, om en påtvingad vegetarisk dag där inget alternativ fanns.

I sammanhanget tycker jag det är synd att inga andra än ett politiskt förbund gjorde slag i saken. Var har civilkuraget tagit vägen? Vågar ingen stå upp för de demokratiska rättigheterna längre? Det ska inte krävas att ett politiskt förbund tar steget, utan det borde vara vem eller vilka som helst som ska kunna göra denna insats för valfriheten. Nu blev det mest politisk teater av det hela. Men all heder åt själva aktionen. Det var modigt gjort. Mat är mat och den ska vara mättande och näringsrik för alla. Samtidigt ska man inte tvinga folk att äta något man inte vill äta. Miljön går inte under för att vi äter en viss sak. Men det fattar inte Greenwar och liknande organisationer."To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."

10 kluriga kunskapsfrågor att fundera över

Dags igen för lite frågor som kanske är av det svårare slaget. Hoppas nån kan svara på frågorna utan att använda sej av Google. Det gör dock inget om ni tvingas använda Google eller Wikipedia. En del av frågorna är inga direkta kunskapsfrågor utan snarare valfrågor, du kan välja mellan svaren alltså.

1. Vem var Aristokles?
2. Varför byggdes Kinesiska muren?
3. Vem skrev librettot till Trollflöjten?
4. Vad stod det på Al Capones visitkort?
5. När föddes Stalin?
6. Vem var den första kvinnan enligt bibeln?
7. Hur snabb är en gepard?
8. Minns du den snö som föll i fjol?
9. Säger du fjol eller fjor och vilken av formerna anser du vara den rätta?
10. Vilket parti regerade ihop med Socialdemokraterna på 1950-talet?
"I predict future happiness for Americans, if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them"

torsdag 7 november 2013

Den stora blå

I ett litet hörn av en ganska stor galax, vid den spiralarm som kallas Orion, finns en liten grupp stjärnor, ca 30 stycken inom 15-20 ljusår från varandra, som är ganska lika varandra i storlek och uppbyggnad. De fem största i den här gruppen är vita stjärnor med höga temperaturer i kärnan. Den femte i storleksordningen är den som är mest intressant för oss. Det är nämligen vår egen sol. Kring vår sol cirklar ett stort antal planeter, asteroider och kometer, alla i sina respektive banor. De 20 största planeterna är samtliga så stora att de är cirkelformade sfärer, mer eller mindre tillplattade vid polerna. De två allra största planeterna är enorma i jämförelse med de övriga.

Men det är en av de mindre planeterna som är av mest intresse för oss. Mindre förresten, den är långt ifrån liten. Den är så stor i volymen att den mycket väl kan svälja alla de minsta planeterna i solsystemet och ändå ha gott om plats över. Det är förstås Tellus jag talar om, jorden. Det är den stora blå. Det är en synnerligen aktiv planet som hålls vid liv av sin relativt stora satellit, den vi kallar månen. På denna blåa planet finns en mängd levande varelser, såväl rörliga som stationära. Här vandrar bland allt detta en tvåbent varelse omkring och tror att hon är satt på den här planeten av nåt övernaturligt väsen.

Denna tro på osynliga väsen har många gånger satt käppar i hjulen för en snabbare utveckling av den tvåbenta varelsens hjärna. Kanske är denna tro en försvarsmekanism för alla de som inte förstår utvecklingen? Problemet är dock inte de okunniga och/eller vidskepliga, utan de som anser sej veta bäst. De som är nånstans mitt emellan de ignoranta och de verkligt kunniga. De är påfallande ofta viktigpettrar som armbågar sej fram till maktpositioner där de antingen är i vägen för utvecklingen eller hämmar den på andra sätt.

Det är den sortens människor som envist hävdar att vi är dömda till undergång, trots att vetenskapen motbevisar dom gång på gång. Det är den sortens människor som klagar i högan sky så fort de inte får som de vill, som en liten unge vid godisdisken. Det är den sortens människor som anser sej veta bäst i alla lägen, såna vi andra kallar besserwissrar. Snara att påpeka fel hos andra men har samtidigt svårt att se bristerna hos sej själva.
Så här från ovan syns ingenting av vår aktivitet. Bild från Hammarby Sjöstad.
Det är samma sorts människor som anser att vissa musikalbum är en miljörisk men som själva glatt sätter sej i ett flygplan för att rusa vidare till nästa fjantmöte som inte leder nånvartFakta som talar emot skrämselpropagandan, då? Hur ska de agera mot den? Fakta som talar emot ens ståndpunkt är aldrig bra för en, man har investerat ett psykologiskt kapital i denna ståndpunkt, men för såna här människor är megalomanin (storhetsvansinne) inte långt borta. En riktigt stor människa är stor även i nederlag, men såna här människor tolererar inte ens den minsta formen av nederlag. Att förlora även en liten diskussion kan vara som att förlora ett större slag.

Den stora blå bryr sej inte om käbbel mellan de som vet och de som tror sej veta. Den lever vidare, även utan en massa viktigpettrar. Vi människor har generellt väldigt höga tankar om oss själva och det vi gör. Det ligger i vår natur. Frågan är vad resten av varelserna som lever här tillsammans med oss tycker om vår inställning, om de hade vårt perspektiv. De hade kanske velat ta över vår position..."It is the certainty that they possess the truth that makes men cruel."

onsdag 6 november 2013

Myten om BMI och dess förträfflighet

Svensken är överviktig, basunerar DN ut på sin hemsida och vill väl därmed att folk ska dra öronen åt sej och börja läsa. Det dröjer inte länge innan den här läsaren (=jag då) drar öron OCH ögon åt mej inför ett specifikt ord i artikeln, nämligen BMI (Body Mass Index). Tanken bakom BMI är väl god, man vill veta om vikten kan jämföras statistiskt med ens längd. Har man för högt tal är man överviktig, har man för lågt är man underviktig. Enklare än så är det inte. Men likt moderna astrologer och new age-filosofer har tillskyndarna av BMI fått en stark ställning bland de mest olika delar av populationen i västvärlden.

För i samband med att vi blir fetare (pga en alltför stillasittande livsstil i kombination med att vi äter för mycket vid varje portion, sover för lite och stressar för mycket) så har BMI fått en närmast gudabenådad position bland praktiserande sköterskor, läkare och förståsigpåare världen över. BMI har dock ett flertal svagheter som gör att man egentligen inte kan ta det på vetenskapligt allvar. Det allvarligaste felet är att man kan väga väldigt mycket i förhållande till sin längd utan att vara fet. Speciellt om man är tyngdlyftare eller brottare är detta en sak som sätter käppar i hjulen för detta förhållande mellan kropp och vikt.

Sen säger inte heller BMI vilken sorts fett man har i kroppen, ej heller var i kroppen detta fett finns. Faktiskt så är vikt ett begrepp vi lagt oss till med relativt nyligen. Vi människor har väl sagt att den och den är tung eller lätt att lyfta, men vi har inte vägt oss förrän de senaste två-tre hundra åren. Vikt är vårt ord för att beskriva hur vår kroppsmassa dras neråt mot jordens centrum av gravitationen. Ju större massa desto mer dras vi neråt. Kanske är vi överviktiga enligt de som håller på BMI, men hur är livssituationen för de som pekas ut som överviktiga? Vem mår bäst, den överviktige eller den som enligt skalan är normal?

Jag är enligt den här skalan överviktig men jag mår finfint och har inga krämpor alls. Kanske flåset kunde vara bättre men jag hänger med i alla fall. Vi som har lite mage, men inte sånt fett som är på en farlig plats i kroppen (runt tarmarna och upp mot lungorna), skuldbeläggs för att vi är lite runda. Bantning och dieter är enda utvägen så vi inte ska bli riktigt sjuka. Men det riktigt sjuka är just dessa dieter och all hårdträning. Man menar att alla klarar av det och det är bra för alla. Riktigt så enkelt är det nu inte. Våra kroppar är inte så naiva att de går på allt som tvingas på dom.

Så nej, jag ger inte mycket för BMI och liknande flum. Om det är nåt som är voodoovetenskap så är det detta. Så glöm alla kost- och livsråd baserade på BMI. Följ din egen logik, ät det som du mår bra av och i den takt som passar dej. Ät och var nöjd, men kom ihåg TIO (Ta Inte Om). När magen säger stopp, sluta ät. Rör dej i jämn takt och vill du träna hårt gör det. Vill du bara gå en promenad i skogen, gör det.

Till sist, se till måttbandet snarare än vågen. Ät med måtta, lev med måtta och måtta helst inga slag mot folk som klandrar dej för hur du ser ut. Klandra inte heller nån annan. Klandra bara dej själv för att du lurar din egen kropp, om du blir sjuk pga ditt leverne. Ett äpple kanske inte håller doktorn borta, men det är gott!
Mat och mått, dvs mat med måtta."Heroes may not be braver than anyone else. They're just braver 5 minutes longer."

Riv upp Dublinfördraget!

Det är ett av immigrationspolitikens största misstag, ett som såväl realister som främlingsfientliga borde klaga över. Det är ett fördrag som i korta ordalag går ut på att asylsökande av olika slag som söker uppehållstillstånd i EU ska söka i det land man först kom till. Det bästa möjliga är inte gott nog för dessa byråkrater, utan ordning och reda ska det vara. Kommer du till Italien ska du söka uppehållstillstånd där också, likadant söker du asyl på den svenska ambassaden nånstans i världen ska du sen förflyttas till Sverige. Såna är reglerna. Nåde den som flyttar vidare sen.

Men man måste stanna i det land man kommer till, om inte vissa besvärande skäl kan anföras. Detta har dessa stackare fått lida gör. Jag anser att det här fördraget är ett hån mot alla typer av människor. Ser man på det med medmänskliga ögon är det omänskligt att tvinga folk att stanna om de vill röra på sej, speciellt om de inte är nöjda med landet de hamnat i. Det kan leda till situationer som den här sorgliga och mycket tragiska händelsen. Allt i den heliga byråkratins namn.

Inte ens om man ser på det med främlingsmisstänksamma och dito fientliga ögon blir det ingen bra situation eftersom då samlas alla dessa man inte vill ha på ett och samma ställe, och sen smyger de iväg i alla fall till de länder man inte vill att dom kommer till. Med tanke på att de flesta kommer från Afrika och Mellanöstern till Spanien, Grekland och Italien blir det en oerhört svår börda för dessa länder att bära. Sen verkar byråkraterna i andra länder bara sitta och vänta på att få mota bort de asylsökande som en pingisboll.
Medmänsklighet, inte byråkrati och tragedi. Bild från Kristanstadsbladet.
Dublinfördraget är således dåligt hur man än ser på det. Det är ett fördrag endast byråkrater kan älska. Nej, riv upp Dublinfördraget, för allas bästa. Byråkrater har inte mänsklighetens bästa för ögonen. Är det detta EU har blivit, ett byråkraternas paradis? Hur gör vi för att starta om verksamheten och börja om från början? Hur gör vi för att medmänsklighet ska bli den första artikeln i det europeiska samarbetet?"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."

tisdag 5 november 2013

Vem behöver OS i TV?

Men vad är väl en bal på slottet...?

Tidningarna gör stor affär av att SVT och TV4 kan komma att utestängas av Viasat från att visa sändningarna från OS i Sotji nästa år. För egen del kan de lika gärna sluta gnälla. De gnäller mest över reklampauserna, som visserligen i sej är rätt irriterande, men det är egentligen inte pauserna som är det största problemet här, utan tillgängligheten. Långt ifrån alla har möjlighet att se alla kanalerna Viasat har att erbjuda. Inte ens trean når alla i Sverige. Ca 90 % kan se kanalen. Sen om alla som kan verkligen tittar på den är en annan femma.

Egentligen är OS, speciellt då den vintriga formen, en ganska trist historia. Det är ganska trista sporter där de flesta deltagarna är alldeles för påklädda och ofta för långt bort så man ser ju knappt nåt som händer. Ta längdskidåkningen som exempel. Små prickar när man zoomar ut, sen blir man närmast sjösjuk när de helt plötsligt byter till närbilder på åkarna. Svensk TV ska ha bannor också för att de inte tar med lika mycket av publiken som andra TV-stationer gör. Ej heller ser man misstag lika mycket i speciella segment i svensk TV som i många andra kanaler. Vi får se vad Viasat går för. De har ju skött Champions League-fotbollen väldigt bra genom åren så varför inte OS? Vi får se helt enkelt.

För mej som har alla Viasats viktigaste kanaler (TV3, TV6 och TV10) är det inga problem. Blir det reklam slår jag bara över till en annan kanal och inväntar att pausen tar slut. Man kan alltid gå ifrån, göra sej en macka eller bara titta ut genom fönstret. Med lite tur visar Eurosport OS också. Men räkna inte med att jag kommer att titta närmare på nåt där ryssar deltar. Deras löjliga nationalism äcklar mej och det bästa man kan göra är att ignorera såna människor. Jag håller på att utveckla fördomar mot nationalister, med rätta varje gång. Men nog om detta nu. Det är sport och all sport är bra för kroppen, även den man tittar på. Hoppas de inte håller på formerna, men samtidigt gör det.
Bild från sida som sjunger träningens lov.


"If you have an important point to make, don't try to be subtle or clever. Use a pile driver. Hit the point once. Then come back and hit it again. Then hit it a third time - a tremendous whack."

Astronomihörnan: Liv på andra planeter?

Vilka är chanserna att det finns liv på andra planeter, och hur skulle det se ut i så fall? Det hävdas nu att det finns miljarder planeter där ute som liknar jorden. Vilken typ av liv finns det då på nån av dom planeterna? Vi är vana vid en massa olika sorters livsformer här. Det kanske finns lika extrema livsformer på andra planeter. Tänk bara på vilka livsformer som överlever i kokande vatten, under högt tryck i oceanerna, på de höga bergen med nästan inget syre alls, fuktiga skogar och torra öknar. En planet som har allt detta torde kunna hysa både det ena och det andra i livsväg.
Kanske det ser ut så här i ett annat solsystem? Bild från Wallsafe.com.
När upptäcker vi den första planeten med möjlighet till liv? Kanske har vi redan gjort det. Vi har enligt rapporter hittat flera tusen exoplaneter och många av dom är i ungefär samma storlek som jorden. Kanske de sitter där ute och undrar om det finns liv på andra planeter? Den där ganska stora vita stjärnan, kan den ha planeter med liv på?
"Is this the real world or a fool's paradise?"

måndag 4 november 2013

Varför jag är klimatrealist

Det ligger i tiden att förklara sej varför man tycker som man gör, så jag drar väl mitt strå till stacken och berättar om min väg till klimatrealismen. Jag är inte verksam inom klimatforskningen, den lilla kunskap jag besitter på området har jag läst mej till från de som kan mer inom området, ej heller har jag någon generell utbildning inom fysik eller kemi, vilket ju borde ha varit ett plus i sammanhanget. Nej, mitt intresse för frågan är på hobbynivå, men jag kan ju se sambanden och jag kan läsa, tolka det jag läst och försöka sätta mej in i hur forskarna resonerar.

Det hela började faktiskt med ozonlagret och diskussionen kring hotet mot dess existens i samband med freonerna från kylskåp och andra produkter som släpper ut gaser som enligt laboratorieexperiment är farliga för ozonet. Freonerna i atmosfären måste komma från människans verksamhet, konkluderade man, och ett traktat skrevs under i Montreal vilket hade till följd att freoner bannlystes nästan överallt i världen. Vips var alla problem lösta, ozonlagret började visa tecken på att återhämta sej. Men jag tyckte redan då det var nåt skumt med detta.

Jag tyckte det var konstigt att det var just vid polerna som ozonlagret hade hål. Varför inte över de platser där utsläppen av mänskligt skapade freoner var som störst? Historien har ju visat att det är närmast källan för ett utsläpp som det är som värst. Varför skulle ozonet ta skada så långt bort från utsläppen? Jag kände inte till det där med solcykeln då (året var 1990 när jag först intresserade mej för frågan) så den koppling jag tänker nämna nu gjorde jag inte då. Jag tror nämligen det är solen som skadar ozonet vid polerna, eftersom det ju i praktiken är öppet där i jordens magnetfält. Denna skada skapar freonerna, som sen sönderdelas ytterligare. Att hålen vid polerna (det är egentligen inga hål i ozonlagret utan mer som en sorts brister i en väv) nu verkar lagas igen beror på ett minskat flöde av laddade partiklar från solen.

I huvudsak anser jag således att solen är den som orsakar hålen vid polerna. Det finns säkert bidragande faktorer, men vi saknar tyvärr data för åren innan vi började undersöka ozonlagret. Jag undrar om det finns någon möjlighet att jämföra med åren innan vi började mäta. Detta hade jag inte formulerat för 23 år sen, det enda som fanns då var det gnagande tvivlet på det som basunerades ut i tidningar och TV. När sen då klimathotet, först benämnt växthuseffekten (är det nån som kommer ihåg att det faktiskt benämndes så i medierna!?), kom blev det bara ännu ett av alla dessa hot som jag hade svårt att ta på allvar.

Jag hade svårt att ta det på allvar då för att jag inte kunde se hur några skorstenar och bilar skulle kunna bidra till uppvärmningen av en hel planet, speciellt som mänskligheten i nuläget endast bebor totalt 1-3 % av jordytan. Jag har fortfarande svårt för den tanken, främst för att den verkar så orimlig mot bakgrund av det vi fick lära oss i skolan om koldioxid och andra gaser i atmosfären. Vi fick nämligen lära oss att vattenångan var den gas som var mest verksam vid uppvärmningen av atmosfären. Koldioxid var på sin höjd med medhjälpare, av samma typ som Robin är medhjälpare till Läderlappen.

Jag är förstås öppen för möjligheten att mänskligheten ändå gör nåt med vädermönstren världen över, men i nuläget är det mer viktigt att se till att andra, mer pressande, miljöproblem åtgärdas. Det har jag påpekat många gånger förut och jag tänker fortsätta propagera för att dessa problem löses innan vi kan tänka oss att lösa problemet med klimatet.

Jag har alltså egentligen aldrig gått på myten om koldioxidens farlighet, bara mer och mer övertygad om att jag har haft rätt i mitt tvivel på den mänskligt inducerade globala uppvärmningen. Att vi deltar i uppvärmningen av delar av vår planet är ställt utom allt tvivel. Men den uppvärmningen består till stora delar i att våra städer själva värmer upp sin omgivning. Ska vi överge städerna då för att vi värmer upp delar av jorden?"...med tanke på att det var där det hände"

Populära inlägg