onsdag 5 juni 2013

Även en blind höna...

Nu har två politiker skrivit en debattartikel om miljön igen. De båda som skriver hör till Alliansen och heter Désirée Pethrus (KD) och Anita Brodén (FP). De skriver om Arktis och Arktiska rådet som det kallas, det råd som har till uppgift att hålla efter de nationer som direkt eller indirekt har med det Norra ishavet och dess natur att göra. Man vill ju inte överexploatera marken där uppe. Men att det finns enorma mängder olja där uppe oroar och det med rätta. En oljekatastrof i Arktis är definitivt inte vad vi vill ha. Alaska får räcka, liksom utvinningen ur sanden i Canada, den senare står redan under konkurrens från skifferoljan som både är mer miljövänlig ur utvinningssynpunkt och är bättre ekonomiskt sett.
Raffinaderi för oljesand i Canada. Bild från dn.no
Klimatdravlet måste förstås förekomma i deras artikel för det är ju numera ett mantra värdigt Goebbels att ta upp det. Men i övrigt är det inget större problem med deras artikel, bortsett från en sak. De skriver i inledningen av femte stycket att Arktis är omringat av Norra Ishavet. Det ska ju förstås vara tvärtom. Geografi är visserligen ett svårt ämne men jag förstår om de kastade om Arktis och Norra Ishavet. Det är ett ett område folk sällan ser, ens på TV. Ordet Arktis betyder förresten björnmarkerna. Ordet är nämligen bildat av det grekiska ordet för björn, arktos.

Oljan i Arktis bör få ligga kvar där den ligger. Vi har så det räcker och blir över på andra platser i världen. Det är inte ekonomiskt försvarbart att i längden utvinna den i Arktis. Jag undrar förresten hur man från ryskt håll har tänkt sej att nå den olja som finns nära ett vulkaniskt aktivt område på havsbottnen nära Nordpolen. Det är nämligen flera tusen meter vatten mellan dom och oljan, sen följer ytterligare någon kilometer eller så av berg och sediment. I nuläget är det inget alternativ till den olja vi redan har tillgång till.

När ska den första artikeln på många decennier skrivas om miljön utan att klimatet kommer med? Det är ju två helt skilda saker. De har inte ens med varandra att göra. Miljön är det område där vi bor som vi har hand om. Klimatet är den återkommande vädercykel vi har skapat för att vår hjärna behöver ett mönster att följa. Det är dags att skilja på miljö och klimat. Men som de blinda hönor våra politiker oftast är har dessa två nu hittat ett korn av rim och reson, nämligen att oljeutvinningen i Arktis inte är bra."The poetry of the earth is never dead"

Populära inlägg