tisdag 14 september 2010

Jan Björklund - majoren i skolan

Säg namnet Jan Björklund och tanken hos mej går till Thore Skogman, disciplin och en syn på utlänningar som inte står SD långt efter. Thore Skogman pga hans glapp i tänderna, vilket faktiskt ger honom ett mänskligt utseende. Politiker brukar annars inte se så mänskliga ut på valaffischer. De brukar se ut som - politiker. Disciplin därför att han som gammal major i det militära verkar vilja föra in detta på skolorna, till väljarnas illa dolda förtjusning. Synen på utlänningar innebär att man vill ha språkkrav för att bo här.

Skolans problem är dock inte att disciplin saknas, det gör det, men problemet är att politikerna ständigt är i skolorganisationen och rotar till ingen nytta alls. De ändrar och förändrar men det blir ingen förändring, annat än att klasserna sakta blivit större, paranoian vuxit bland elever och lärare i och med bränder, övervakning och allmän förstörelse samt att undervisningen blivit alltmer inriktad på vad jag skulle kalla propaganda. Propagandan består i att eleverna enbart får lära sej det som skolboksförfattare och lärare uppenbarligen vill att de ska lära sej. Nån konspiration finns dock inte utan det är helt och hållet beroende på lättja och tidsbrist som det blir propaganda. Exempel på propaganda är den ensidiga undervisningen av vår miljö, vår historia och synen på omvärlden.

Betygen är också nåt som ligger Björklund varmt om hjärtat, nåt som får mej att slå bakut. Jag ogillar betyg och ser hellre att skolorna utfärdar ett personligt intyg till varje elev med uppgifter om vad varje lärare anser om den eleven, utan vare sej siffror, bokstäver eller andra tecken.

Språkkrav har jag i och för sej inga problem med. Vi har ju ett samhälle uppbyggt kring ett visst språk och de som inte lär sej det blir drabbade av segregation. Problemet här är att det finns de med politisk korrekthet som reagerar närmast ryggmärgsmässigt så fort orden krav, utlänningar och immigration kommer på tal. Helst ska inte den frågan diskuteras alls, enligt dessa. Det är just då som den smygheilande skvadronen får sina flesta anhängare för de kan föra fram sina egentligen väldigt rasistiska åsikter ostörda och därigenom få tillräckligt med icke-tänkande röstande som anhängare.

Det är allt detta som Jan Björklund trivs med. Han med sin slipade retorik kan då locka till sej de som tänker lite mer och på så sätt göra Folkpartiet till en (förstås betydligt mer) rumsren version av SD. Han trivs som fisken i vattnet.

Nu har jag bara listat det jag ogillar med dagens Folkpartiet. Det finns bra saker förstås och om jag skulle rösta på nåt av de etablerade partierna i Riksdagen skulle Folkpartiet ligga närmast mina åsikter. Dock är det detta med skolan som gör mej tveksam. Det gäller dock alla partier i nuläget eftersom inget parti egentligen vill göra om undervisningen i grunden, framför allt inte de Rödgröna.

Populära inlägg