onsdag 17 februari 2010

Detta står jag för

Flera gånger har väl min syn på saker och ting framgått i det jag skrivit här men nu ska jag enbart stolpa upp det jag tycker och tänker - i så korta ordalag som möjligt.

# Jag är inte religiöst lagd, ser inget behov av religion i mitt liv. Religionsfrihet betyder för mej att man kan få slippa religion. Agnosticism är min ledstjärna eftersom äkta skepticism bör innehålla tankegången vi vet inte därför är det inte nödvändigt att ens diskutera det förrän vi vet.

# Historia är också i behov av mer skeptiskt tänkande. Den storsvenska historieskrivningen gäller inte längre. Uppland är inte Sveriges ursprung. Något specifikt landskap styrde inte utvecklingen mot det som skulle bli Sverige. Se snarare till enskilda personer och organisationer som t ex den kristna kyrkan för hur de olika länderna växte fram. Nationer hör 1800-talet till. Det tänker inte reaktionärerna på.

# Politiskt sett är jag utanför hela blocksystemet. Vissa åsikter hör hemma än här, än där. Jag förespråkar individualism, en stat som enbart tar hand om de basala funktionerna (vård, omsorg, skola, elektricitet och boenderelationer), fri marknad för varor och tjänster liksom fri rörelse för detta utöver att människor bör få röra sej fritt över nationsgränser. Vad gäller styret anser jag att statschefen ska vara maktlös. Det ska vara ett konstitutionellt styre med ett råd där statschefen enbart ratificerar besluten tagna av rådet. Den monarki vi har nu är alltså att föredra framför den sortens republik vissa vill att vi ska införa i det här landet. De har utan tvekan Finland, USA eller Frankrike som förebilder.  Länder som inte fungerar så som teorin gör gällande. Schweiz är i så fall att föredra framför dessa.

# Nationer och nationalism är inget jag gillar. Det föder enbart tankar om att vi är bättre än alla andra och föder dessutom främlingsfientlighet. Patriotism är också något man bör undvika. Nationer stänger inne folk och kan på sikt skapa felaktiga beteenden och förstör kulturen. Exempel på felaktiga beteenden är rasism och "vi flytt int'-tänkande. Jag ser inget fel i att ha länder men nationalism hör inte hemma där. Vi och dom hör inte hemma i ett modernt samhälle.

# Rasism och främlingsfientlighet hör inte hemma i min värld. Eftersom jag inte anser att nationer och nationalism är något att eftersträva bör vi snarast välkomna alla som vill komma hit för att skapa sej ett nytt liv. Begår man brott ska man straffas i enlighet med de lagar som gäller på ett visst territorium. Man får ta seden dit man kommer. Därför bör vi anpassa till de länder vi bosätter oss i liksom de bör anpassa sej till oss.

# Klimatfrågan har jag diskuterat här till leda. Jag behöver inte skriva vad jag anser i den frågan.

# Fildelningsfrågan är också en av mina käpphästar och även där är det inte nödvändigt att gå in vidare på vad jag tycker.

# Maten har jag skrivit mindre om. Läs Mats-Eric Nilssons böcker Den hemlige kocken och Äkta vara (även hans hemsida) så förstår ni vilken sida jag är på. Det finns vissa tillsatser som är nödvändiga förstås men de allra flesta är totalt onödiga. Den som anser sej vara i behov av dom får inget medhåll från mej.

# Internet bör vara så fritt som möjligt från styrning eftersom det i mångt och mycket reglerar sej självt. Att "skydda" folk från exponering av nakna kroppar, terrorister, knark och annat är bara den gamla världens försök att få behålla makten.

Populära inlägg