torsdag 3 maj 2007

Det miljöfarliga miljötänkandet

Vi uppmanas alla att tänka miljömässigt, att slänga metall i kärl avsedda för just metall, plast hamnar beroende på hårdhet i olika kärl. Så har myndigheter och organisationer i sin allsmäktiga visdom bestämt. Vi ska alla slänga skräp på anvisade platser och så långt är allt väl. Men det är också här som vårt gamla slit- & slängsamhälle fortfarande spökar. Vi uppmanas nämligen att skölja ur våra mjölkkartonger, våra burkar och andra paket som vi har haft kladdiga saker i. Vad då, vad är det som är slöseri här? Jo, därför att för varje vattendroppe vi sköljer ur våra kartonger och burkar med blir det än mer vatten som går förlorat rätt ut i avloppen.

Det är kontraproduktivt tänkande, att vi ska skölja ur sånt som ändå ska sköljas på ett annat ställe. Dessutom gör vi sopsorterarnas arbete och vi tvingas dessutom betala för det. Det går nämligen på vår kommunalskatt detta. Vi gör deras arbete och får betala för det. Vi uppmanas att spara på vattnet för grundvattennivåan sjunker på sina ställen och vattentäkterna sjunker framför allt under torra och varma somrar. Varför slösar vi då på detta vis? Nu är inte vattnet i Sverige i fara än på ett par decennier men det kan komma sämre tider. Dessutom ger det oss dåligt anseende i världen att vi slösar så med vatten när så många områden nästan helt saknar vatten.

Vi är kortsynta även när vi anser oss vara miljömedvetna.

Populära inlägg