måndag 11 januari 2010

Äpplen och päron

Karin Bojs är tillbaka med sina små skriverier. Den här gången skriver hon om att folk blandar ihop väder och klimat. Så här skriver hon, i undervisande, nästan tillrättavisande, ton:

"Väder är sådant som utspelar sig lokalt, timme för timme och dag för dag. Det kan mycket väl variera tio grader upp eller ner jämfört med genomsnittet för årstiden. Klimat däremot beräknas över större områden och längre perioder: forskare räknar helst i hela decennier.
Det är alltså fullt möjligt att vädret är kallt ibland trots att klimatet blir varmare
."

Vidare skriver hon följande om varför det kan vara kallare än vanligt på vissa ställen och varmare än vanligt på andra:

"Det är den arktiska oscillationen som spökar. Arktiska oscillationen beskriver hur lufttrycket vid nordpolen och lufttrycket på våra breddgrader förhåller sig till varandra. Ibland är arktiska oscillationen i en positiv fas. Då är det kallt i Arktis, men hos oss är det mildare med sydvästliga vindar. När arktiska oscillationen är inne i sin negativa fas blir det varmare i Arktis och kallare hos oss, och vi får nordliga vindar."

Men det är slutklämmen som är den bästa:

"Just nu är arktiska oscillationen inne i en extremt negativ fas – den mest negativa sedan femtiotalet, enligt USA:s nationella center för atmosfärforskning. Det har troligen ingenting med klimat eller klimat­förändringar att göra. Det är helt enkelt ett väder."

Faktiskt, detta är klart som korvspad för de flesta som har läst hur väder och klimat fungerar. Nu glömmer Karin Bojs faktiskt bort att klimat är summan av vissa återkommande väderfenomen i ett visst område.

Som den språkforskare jag är i grunden vill jag också påpeka att ordet väder är av ett germanskt ord som betyder blåst, det är härlett ur en sidoform av substantivet vind. Klimat kommer av en genitivform av grekiska klima, vilket betyder lutning eller rasbrant. Det användes i grekiskan ursprungligen i betydelsen zon, område, visst avdelat område där man kunde göra saker under en viss tid men även för att beskriva jordens lutning från ekvatorn till endera polerna. Det har faktiskt inte använts om fenomen inom väder och vind så länge, bara sen ca 1650-talet i svenskan och något längre ute i Europa, och då enbart om zoner där man mätt upp temperaturen i syfte att få reda på hur vädret är under en viss tid.

Definitionsmässigt är ordet klimat alltså strängt taget ett ord som berör vissa delar enbart under en viss period. Karin Bojs gör sej skyldig till en grov förenkling. Vädret förändras hela tiden, klimatet gör det också men Bojs går på om klimatförändringar i vanlig alarmistisk stil som om den köldperiod vi genomlever nu bara är en liten yttring av ett isolerat väderfenomen, trots att det är konstaterat att det är en återkommande del av ett ständigt föränderligt klimat. Väder och klimat hänger ihop, vare sej de namnlösa forskare Bojs lutar (acklimatiserar!) sej emot vill det eller inte. Bättring, min kära journalist! Du jobbar väl inte på Aftonbladet heller och siktar på att komma med på Avigsidan!?

Populära inlägg