torsdag 4 juli 2013

Får man kalla skrattmåsar för svartskallar?

Skrattmås eller svartskalle? Bild från Fågeln.se.
Skrattmåsar är roliga fåglar, både att se på och att höra. De har en brun till brunsvart hätta och är små spensliga måsar som skriker i högan sky när de ser mat som de vill ha. Med utseendet i åtanke borde man rimligtvis kunna få kalla dessa svartskallar, eftersom det ju inte längre verkar vara accepterat att använda ordet om människor. Ordet svartskalle har i vår tid fått en väldigt negativ klang, framför allt pga dess påstådda koppling till främlingsfientlighet och rasism.

I det förra fallet för att alla med svart hår inte går att lita på, enligt denna syn på saker och ting. I det senare fallet därför att man då klumpar ihop alla med svart hår med varandra och dömer ut dom för det.

En blond människa borde kanske kallas linskalle eller beigeskalle för att jämna ut saken. Istället för att tabubelägga och stigmatisera ord tycker jag vi ska ta udden av dom genom att ta dess raka motsats. Jag skulle faktiskt vilja säga att fördomar växer om man sätter pestmärket på ord och företeelser. Så ut med dom bara. Ord ska användas och tas udden av, inte gömmas. De som tar illa vid sej för vissa ord bör själva använda dom. De får kanske en annan inställning till orden och deras betydelse."The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong."

Demokrati är ingen självklarhet

Ikväll har demokratin satts ur spel i Egypten för andra gången på relativt kort tid. Frågan är dock om valet som genomfördes för ett år sen verkligen var ett utslag av demokratiskt tänkande. Man valde det som var längst bort från Mubarak som möjligt. Så är det i alla länder där en politisk fraktion har haft makten för länge. Man röstar bort det man tröttnat på. Som jag påpekat tidigare är val inte nödvändigtvis ett tecken på demokrati utan snarare ett sätt att visa vad man tycker politiskt sett. Självklart är det en del av den demokratiska processen men inte den bästa och långt ifrån den viktigaste rättigheten.

När är demokrati bäst och när är dess motsats, diktatur, faktiskt bättre? I ett sånt här läge som det i Egypten är faktiskt en diktatur bättre än att sakta låta islamisterna smyga sej in bakvägen via Muhammed Mursi. För det hade nog hänt, precis som kristenheten gjorde när den fick tillräcklig makt i Europa under tidig medeltid. Men hur ska Egypten kunna bli av med de krafter som vill göra landet till ett nytt Saudiarabien?
I en värld där förnuftet borde råda och kunna spridas till alla världens hörn verkar snarare fördomar, inskränkthet och hat spridas bland människorna. Det kan inte bero på arrogans från förnuftets sida för arrogansen är mycket större bland de inskränkta religiösa. Vad det troligen beror på är precis som i bilden ovan, att vi har för lite lärande i form av skolor. Riktiga skolor ska det vara. Inte koranskolor eller jesusskolor. Såna skolor lär bara ut just inskränkthet, fördomar och hat.

Demokrati är inte lätt att ta in för den som aldrig varit fri. För oss som alltid haft nån form av demokrati är det inte lätt att förstå varför de i gamla diktaturer vill ha allt och det nu. Men även för oss är demokrati ingen självklarhet. Det visar sej inte minst i EU och skandalen kring övervakningen av samhället. Ska det europeiska parlamentet verkligen få fortsätta vara så maktlöst som det är nu när Europakommissionen verkar kunna göra allt som beslutas i parlamentet ogjort om så krävs?

Det viktigaste med demokratin är rätten att få säga vad man vill. Är den rätten garanterad eller förbrukad med regeringar och myndigheter som övervakar varandra? För medan man gör detta mot varandra hamnar vi vanligt folk i kläm och demokratin blir lidande i längden eftersom spioneri av den här typen ju blir ett hot mot rätten att yttra sej fritt. De flesta av oss är aningslösa får som inte tänker på vad vi säger och var vi säger det. Det borde vi alla få fortsätta göra, utan att vissa av orden ska fastna i ett filter där vissa kodord förekommer som exempel på ord som kan kopplas till terrorism.

Terrorismen finns för att okunskapen grasserar på alla håll och kanter och kunskap är den bästa boten. Terrorismbekämpningen finns för att myndigheter inte bidrar till att föra ut kunskap till de som blir terrorister. Båda sidor är ett hot mot samhället. Kan vi inte sätta dom alla i skolan? Världen skulle bli bättre då."I cook with wine. Sometimes I even add it to the food."

Populära inlägg