söndag 28 juli 2013

Självklart påverkar vi världen!

Det kan synas vara en onödig påminnelse, men i dessa tidevarv då lite mer regn än vanligt anses vara ett bevis på mänskligt inducerad global uppvärmning kan det vara viktigt att påpeka att ALLT liv påverkar vädret på jorden. Ta syret i atmosfären som ett exempel. Utan cyanobakterierna bakom stromatoliterna hade syret omkring oss funnits där i betydligt mindre mängd. Syre hjälper också till att skapa nåt som annars hade varit svårt att upprätthålla på jorden, nämligen eld. Eld uppkommer förstås även där syre inte existerar men det finns inte lika länge som med en hel del syre. Syre upptar idag såväl ca 20 % av atmosfärens vikt som volym.

Vi påverkar förstås mer än många andra enskilda arter genom vår förmåga att anpassa oss till olika miljöer - och att anpassa miljön efter oss. Vi är förstås inte heller ensamma om att påverka och anpassa oss här på jorden. Allt levande gör så, för egen vinning. Att vi påverkar vår planet är ofrånkomligt. Vi behöver den och varandra för att överleva då vi kan inte lämna den. Det är dock inte så att vår verksamhet kommer att förstöra jorden. Kanske vi kan förstöra vår egen civilisation men vi har inte nån vapenarsenal eller några fabriker med tillräcklig energimängd för att ens vara i närheten av att ens kunna spränga upp en reva i jordskorpan tillräckligt stor för att få manteln att välla ut och ta över vår värld.

Det är mot bakgrunden av insikten att den samlade energimängden vi har till vårt förfogande inte ens skulle kunna rubba jorden ens en centimeter som får mej att definitivt förkasta alla alarmistiska åsikter om människans påverkan på vädret och i förlängningen klimatet. Vi kan påverka delar av världen framför allt genom våra urbana värmefläckar (Urban Heat Island på engelska) men inte hela världen. Isarna som smälter (och fryser igen!) orsakas av nåt annat. Nåt som inte är av intresse för klimatforskningen. Som poliserna vid avspärrningar för en brottsplats säger: Inget att se på här, cirkulera.

Det intressanta är att många av de uppmätta förändringarna i klimatet de senaste 150 åren kommer just från områden där dessa värmefläckar existerar. Väldigt många. Så många att man kan undra varför. Finns det inga andra väderstationer? Väderstationerna vid flygplatserna, som jag diskuterat tidigare ett antal gånger och som har betydelse uteslutande för flygtrafiken, används också i klimatforskningsstatistiken vilket ju inte är så bra med tanke på deras placering vid olika asfalterade områden eller nära värmeutsläpp.

Hur är det då med resten av världen? Den som inte består av städer (ca 1 % av jordens landyta). Hur påverkar vi den? Vår påverkan verkar ha fått kortsiktiga konsekvenser på vissa håll och långsiktiga på andra håll. Det gäller främst jordbruksmark där alltför aggressivt markutnyttjande har fått de flesta näringsämnena att försvinna då träden inte längre finns som håller den jorden kvar. Det tar ett antal tusen år att bygga upp dessa lager med näringsämnen igen, vilket kommer att hända oavsett vad som händer med oss människor. Vad vi gör blir i längden endast ett temporärt ärr som läks rätt snabbt. Till och med djunglerna växer ganska snabbt ihop efter att vi har huggit ner dom.

Vår påverkan är kanske stor från vårt perspektiv men inte ens under en människas livslängd blir denna påverkan varaktig."I can bench press steam, but not fog. I just have to wait until the fog lifts itself.
"

Populära inlägg