torsdag 8 september 2011

Det är inte bara lotusens blad...

Bilden ovan visar en typisk svensk gräsmatteplanta. En regndroppe har fastnat i dess mitt och av ytspänningen bildat en kula, en vattenkula. I övrigt är bladen torra. Det beror på plantans inre struktur där bindningarna mellan atomerna är så täta att vattnet inte slipper igenom. Vattnet blir tvunget att stanna kvar på plantfibrernas yta tills det rinner av eller upptas av plantan, alternativt atmosfären. Modern nanoteknologi bygger på forskning kring lotusens blad, vars atombindningar är lika detta.

Detta är vad jag kom att tänka på idag så här dagen efter det hemska som hände i Ryssland. Jag vet inte hur det kom sej att jag kom på detta. Kanske finner jag tröst i att inget förgås, inte ens minnet av en stor spelare..."En anklagad som för sin egen talan
har en dåre som försvarsadvokat"

Populära inlägg