fredag 26 september 2014

Det stora problemet med skolan kvarstår!

Det klagas återigen på att det är för många icke behöriga lärare i skolorna, och man får uppfattningen att mängden obehöriga lärare nästan är direkt kopplat till problemen med eleverna. Men som vanligt missar debattörerna det riktiga problemet, nämligen att skolorna är kommunala.

Skolorna sköts sen många år av kommunerna, vilka ser skolorna som nån sorts kassako men samtidigt är många av dom ovilliga att ge skolorna mer pengar så i det fallet verkar vem som helst passa bra som lärare, bara man kan undervisa och har respekt med sej. Häri ligger det stora problemet. Kommunerna är inte resursstarka nog att på egen hand ta hand om skolorna, inte ens genom samarbetet man har i Sveriges kommuner och landsting (SKL). Skolverket har genom att kommunerna har ansvaret för nästan allt vad skolan innebär blivit en tandlös tiger.

Det vore bättre om vi gick tillbaka till en statligt styrd skola, med privata alternativ. De privata alternativen ska inte ha någon skolpeng utan får klara sej på egen hand. Kommunerna har alldeles för länge kunnat suga ut skolverksamheten. Det är dags att befria skolorna från det kommunala oket, som alldeles för länge har tvingat skolorna att anställa obehöriga lärare och tvingat behöriga lärare bort från skolorna.

Det privata alternativet bör förstås få finnas kvar. Inte tal om nåt annat.
"Well we got no class
And we got no principals
And we got no innocence

We can't even think of a word that rhymes"

Populära inlägg