onsdag 5 januari 2011

Skrämselrapporterna om skräpkontinenten i Stilla havet kan vi kasta i papperskorgen


Det visar sej att den stora skräpansamlingen mitt i Stilla havet inte är så stor som man befarat. Media verkar ha överdrivit dess storlek med en faktor på minst 200. Den är mindre än en procent av den amerikanska delstaten Texas storlek. Texas är till ytan 1,3 gånger större än Sverige så skräpet i Stilla havet är alltså ungefär som Skåne eller något större i storlek. Olika medier har i omgångar talat om att den skulle vara lika stor som hela USA, vilket alltså inte stämmer. En typisk nyhetsanka således. Dessutom är denna ansamling inte heller sammanhängande utan flyter omkring i små grupper.

Med detta menas dock inte att vi ska ignorera det skräp som ligger där ute. Tvärtom, vi ska göra allt för att se till att ansamlingarna i haven inte växer. Det här är dock ännu en anledning till att vara kritisk till vad TV och tidningar återger.

Kassettavgiften - en hopplöst omodern och monstruös skapelse

Dags att hamstra USB-minnen då för från 1 april blir de dyrare i och med att de inlemmas i den där onödiga och väldigt elaka avgiften man i vardagligt tal kallar kassettavgiften. En i-landsfråga kan tyckas om man är naiv nog att se saken från det perspektivet men det handlar om att en privat firma, Copyswede, har rätten att ta ut en avgift från allt som kan sparas på digitalt så att det enligt uppgift ska gå till olika musikskapare av diverse slag. Exakt hur eller om dessa får pengarna vill inte denna organisation tala om, enligt uppgift i PC för alla.

Varför ska ett privat bolag ha rätt att ta del av pengar via staten som mellanhand utan att de ska behöva redovisa dessa pengar? Det luktar mygel, ruffel och båg lång väg. Precis som sägs i den länkade artikeln beror tydligen allt detta på att kulturetablissemanget har en stark representation bland politikerna och eftersom politikerna är snåla med direktbetalning till kulturarbetare gör de så här istället, om pengarna nu går till dessa. Men det är inte poängen här. Poängen är varför en sån här avgift fortfarande finns kvar och varför USB-minnen ska ingå i den. Till allra största delen är det saker man själv skapat som man lägger på ett USB-minne. Har då inte du och jag rätten att att ta del av de pengar Copyswede snor från oss med statens goda minne?

Populära inlägg