fredag 12 september 2014

Tema människan: Ett land, ett folk?

Vad är ett folk och vad har denna beteckning med länder att göra? Per definition är folk en beteckning för ett antal människor som lever tillsammans i ett antal grupper, i byar eller till och med städer. De har en form av gemensam kultur, som vuxit fram genom att man tytt sej till varandra. Ett folk är alltså den grupp med människor som valt att leva tillsammans för att få skydd mot väder och vind, samt för att kunna leva av marken mer effektivt.

Termen "ett land, ett folk" som en del av rubriken kommer av är från ett av nationalsocialisternas slagord (Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer) under 1930-talet då man med propagandans hjälp lyckades slå i tyskarna att de verkligen var ett enda folk, trots att man även utan att känna till DNA-tekniken kan se hur olika tyskarna är från norr till söder och väst till öst, och var även då. Tyskheten betonades och alla med någorlunda "ariska" drag lyftes fram. Att bayrare och saxare inte alltid tålde varann brydde man sej inte om.

Jag har i flera inlägg försökt hitta vad som kan kallas svenskt (sök igenom min blogg med sökorden svenskhet eller svensk) och kommit fram till att man egentligen bara kan säga att vi har en ytlig kultur gemensamt som går tillbaka till stenålderns allra senaste del, och denna gemensamma kultur har med tiden spätts ut med lokala kulturer och invandrande människor som bidragit med sina kulturyttringar.

Någon egentlig svenskhet finns heller inte, om man menar att vi har ett gemensamt ursprung med ett gemensamt språk och kultur. Den har förstås vuxit fram de senaste 200 åren genom först Gustaf III, var centralfiguren i framtagandet av vad som kom att kallas sverigedräkten. En nordiskhet finns dock, och det anser jag vara värt att satsa på. Inte för att utestänga andra människor utan för att visa världen vilken särart vi har gentemot andras särarter.

Vad jag menar med kultur här är förstås att man talar på ett visst sätt med varandra, uppför sej på ett visst sätt gentemot sina egna, spelar en viss typ av musik, skapar en viss typ av bruksföremål, samt att man lever av marken på ett sätt som passar såväl marken som en själv Mycket av det kommer förstås från de allra första människorna som bosatte sej här i Norden för ca 10,000 år sen. De hade kontakt med varandra och bildade så småningom allianser och minihövdingadömen med en större eller mindre hövding. Men något folk fanns inte, ej heller ett land. Det är en modern tolkning utifrån de nationalistiska strömningar som drog fram över Europa för ca 200 år sen.

DNA-mässigt är Europa ett virrvarr av människor som vandrat in i denna världsdel under minst 30,000 års tid. Den mest intensiva vandringen ägde rum för ca 1500 år sen då persiska folk, hunner, goter, araber och många andra formligen rusade in i Europa och bidrog till genpoolen. Så vi må vara ett land, ett folk rent nationellt, men vare sej kulturellt, vetenskapligt eller historiskt sett är vi det. Vi som lever nu är resultatet av flera tusen års evolution. Vi är vinnarna, rent evolutionärt. Det låter kallt men så är det. Vinna behöver nödvändigtvis inte betyda segra. Det kan likaväl betyda att man drar in inkomst. Vi har dragit in den inkomst som behövs för att leva idag. De som kom före oss gjorde så för att vi ska få leva. Kanske vi alla i hela världen är ett enda folk..."They got groupies for their bands 
And all I got is my right hand"

Populära inlägg