måndag 2 maj 2011

En terrorist borta, nu väntar vi bara på de andra...

Usama Bin Ladin tycks vara dagens man trots att han inte längre är med oss. Av allt att döma dödades han i en attack i Pakistan i natt. Med detta tror jag att vi kan sätta en punkt för den delen av vår tids väpnade terrorism. Men det finns fler terrorister i vårt samhälle. Många av dom jobbar fullt legitimt med att rasera vårt samhälle inifrån. De är oftast förklädda som politiker men påfallande ofta som forskare. Jag talar förstås om domedagsprofeterna som talar om att vår värld är på väg att gå under pga vår verksamhet här på jorden. Det är en form av terrorism jag är mer rädd för än att några töntar spränger sej själva och andra i luften. Det är likafullt tragiskt att så sker men ordets terrorism får hela populationer att oroa sej i onödan, med stress och t o m död som följd. I slutändan dör säkerligen fler för denna form av terrorism än för bombgalningar. Men det är bombdåden som ger de stora rubrikerna i tidningarna.

Ordet terror är från latinets terror, skakning (av rädsla), och med detta menade de gamla romarna att man fick andra att skaka av rädsla genom ord eller handling. I vår tid har vi genom diverse bombdåd kommit att associera ordet terrorism enbart med de som spränger, skjuter för att skrämma andra. Men i själva verket är ord ofta lika effektiva terrorhandlingar. Tänk bara på hur boken "Tyst vår" av Rachel Carson fick en hel generation att gå i taket, många gånger helt i onödan. Paul Ehrlich är en annan som fått många domedagsmänniskor med sej, helt utan grund. Säkerligen har många skrämts upp utan att fog funnits för denna rädsla. Massvälten världen över har uteblivit och den svält som grasserat är orsakad av annat än överbefolkning och brist på mat pga den överbefolkningen. Den religiösa terrorismen som håller världen i ett järngrepp sen många år är på inget sätt exklusiv för islam. Se bara på hinduernas förföljelser av sikher, bibelskolorna i USA där barnen drillas att "slåss för Jesus" eller massmorden i centrala Afrika, Kongo och Rwanda, som egentligen har sitt ursprung i motsättningar mellan olika folk.

I vår tid har Al Gore med flera fått en ny generation att skrika i högan sky. Det handlar förstås om klimatterrorn. Man har skrämt upp miljontals människor helt utan fog för det. Folk har tagit livet av sej som en följd av detta. Miljarder dollar har spenderats på olika åtgärder för att komma till rätta med "problemet", pengar som det nu visar sej inte har gjort någon skillnad. Det kallar jag terrorism för nog har man med hot skrämt upp många människor.

Men vilka ska vi ta då och hur?

Populära inlägg