torsdag 15 maj 2008

Utbrändhet är en bristsjukdom

Tidningen Ny Teknik visar på nåt som gått Försäkringskassan förbi, nämligen att utbrändhet är en verklighet som upplevs hårdare än vad byråkrater och handläggare nånsin kan sätta sej in i. Synd bara att de i artikeln använder den svengelska termen feedback istället för gensvar. Det är inte alla som talar svengelska.

I vilket fall som helst bör man nog se till att vara mer lyhörd från ledande håll för vad medarbetarna tycker och tänker. Jag publicerar här en viktig del av artikeln:


"Verktyg för förändring

- Säg "jag", inte "vi" eller "man" när du ger feedback.
- Beskriv beteendet som du ser det, utan att värdera.
- Ge endast feedback som personen kan använda till att förändra något.
- Ta kvitto på att medarbetaren uppfattat vad du vill.
- Ge feedback utan omvägar till en person eller grupp.
- Ge feedback omedelbart.
- Kom ihåg att mottagaren själv bestämmer hur din feedback ska användas.
- Människan är väldigt utsatt i en grupp, det kan vara obehagligt att få såväl ris som ros i plenum. Chefen måste lära känna sina medarbetare eller helt enkelt fråga hur de vill ha det.
Källa: Kandidata

Utbrändhet en bristsjukdom
Den lavinartade ökningen av sjukskrivningar på grund av allvarlig utmattning är till stor del orsakad av bristande feedback kombinerad med en allt större arbetsbelastning.
Källa: Stockholms Ledarinstitut"

Populära inlägg