onsdag 7 juli 2010

Flygplatser inte de bästa platserna för att läsa av temperaturer

Svensk väderstation, är den lika illa placerad som sina amerikanska motsvarigheter?

Återigen hatten av för Anthony Watts och hans lag som kollar meteorologiska stationer, s k väderstationer, i USA och var de är placerade. Igår basunerades det ut att ett värmerekord slagits för 6 juli i Baltimore, som ligger i delstaten Maryland, USA. Man uppmätte då 105 grader Fahrenheit (motsvarande 40,5 grader Celsius) vid Baltimores flygplats. Det tidigare rekordet för denna plats och denna dag var en grad Fahrenheit kallare, ca 40 grader Celsius. Det finns dock ett antal problem med att använda väderstationer vid flygplatser för att mäta temperaturen och annat i luften. Det främsta problemet är att dessa väderstationer är omgivna av asfalt vilket är ökänt för att öka temperaturen omkring med upptill 5 grader jämfört med områdena utanför. Som Harrison Schmitt, en av månfararna på 1970-talet och senare politiker, sade till Anthony Watts efter ett anförande Watts hade hållit om problemen med väderstationer:

"Anthony, jag vill att du ska veta att du har absolut rätt gällande dessa flygplatsstationer. Jag har sett att de visar uppemot 10 grader (Fahrenheit ö anm.) mer än omgivningarna.  Men det är vad de är ämnade att göra. Piloterna behöver veta hur banorna är beskaffade, och dessa stationer mäter av detta. Deras primära uppgift är flygande, inte klimat."

Ett annat problem är just sammansättningen av den luft som mäts vid såna här platser. Den är fylld med allehanda gaser som normalt inte förekommer i sådan mängd i övriga delar av atmosfären. Koncentrationer av diverse gaser på ett ställe gör att temperaturen kan bli helt annorlunda jämfört med bara några kilometer bort. Det är antagligen en av anledningarna till att AGW-folket har gått igång om koldioxid och metan. Det kan påpekas att de varmaste temperaturerna som nånsin uppmätts i Baltimore är från 1930-talet, den period som är den varmaste uppmätta på vår planet i modern tid. På den tiden satt väderstationerna mer fritt från omgivande byggnader och hade enbart grus under sej, inte asfalt.

Det största problemet är asfalten, som tidigare nämnts påverkar luften i och med att den tar emot värme från solen och värmer upp sin omgivning mer än normalt. Även andra väderstationer i USA ligger illa till vad gäller deras placering i förhållande till omgivningen. Asfalt, luftuttag och stora byggnader, som i sej är stora värmekällor även utan uppvärmning, är problem där med. 

Ett annat problem, som Watts inte nämner här men har nämnt i tidigare inlägg, är att antalet stationer världen över är för få för att ge ett statistiskt jämförbart underlag. De flesta stationer finns i USA och då främst i storstadsområdena och på den punkten framför allt i närheten av stora byggnader och ute vid flygplatser. Allt detta går under termen Urban Heat Island Effect (urban värmepunktseffekt eller urban värmeö) och anses påverka temperaturmätningarna menligt.

Vad innebär då detta för klimatforskningen? Jo, att flygplatser inte är speciellt tillförlitliga vad gäller temperaturmätningar. Antingen placerar man stationer precis utanför flygplatserna för att ha som komplement eller så struntar man i att basunera ut värmerekord från flygplatser.

Populära inlägg