fredag 3 september 2010

Ekoterrorismen - en uppföljning

Nu har en förundersökningsgrupp vid University of Maryland kommit fram till att händelserna den 1 september var ett terroristdåd. Huruvida det kan klassas som ekoterrorism är man dock osäkra på. Den här bloggaren är dock väldigt säker på att det just är ekoterrorism, framför allt som det material han refererade till under tiden fram till dådet och under själva dådet handlar om att under vapenhot försöka tvinga i det här fallet en TV-station att böja sej för de miljökrav han hade ställt.

Som tidigare nämnts hade Lee utsett Discovery till sin huvudfiende och hade gett sej på dom tidigare. Han jobbade även tidigare för kanalen så man kan tänka sej att han därför hyste en speciell form av hat på den punkten.

Populära inlägg