fredag 20 april 2012

Vågad fredag

Hur ser religioner på sex? De äldsta religioner vi känner till bejakade sex och hade t o m orgier som en del av utövandet av religion. Dagens tre stora (kristendom, islam och hinduism) har en mer ambivalent syn på sex och ser helst att kroppens roll i det hela är så liten som möjligt. Anden är fri att utöva allt den vill men kroppen är mer eller mindre ett syndens näste.

Varifrån kommer den fördomsfulla synen som i slutändan har blivit så totalt förödande för stora delar av samhället? Är det någon som kan besvara denna fråga så fullödigt som det bara går? Jag lämnar den öppen och välkomnar varje svar (som håller sej till ämnet).

Tills vidare säger jag att varje religion som bejakar sexualitetens betydelse för varje levande varelse är bättre än de religioner som förhärskar idag. Men ingen religion är egentligen speciellt bra eftersom de förespråkar en tro på nåt som inte kan bevisas..."Ett blomstrande land föder sångare och hjältar men
 ett land i förfall samlar damm och chefer"Populära inlägg