torsdag 30 april 2009

Lösningen på energifrågan?

Deuterium är en speciell variant av väte med en neutron i kärnan förutom den proton som redan sitter där i detta så enkla men ändå så fantastiska ämne. Det används i kärnkraftverk för att hjälpa ej anrikat uran. Stjärnorna använder det som bränsle i sina kärnor och i teorin skulle vi kunna bygga fusionsreaktorer med hjälp av deuterium. Nu har forskare i Göteborg kanske löst problemet, åtminstone till viss del, med vårt energibehov.

Genom att beskjuta deuteriumet med laser har man framställt vad man kallar ultralätt deuterium.

– Ultra-tätt deuterium kan vara ett mycket effektivt bränsle för laserdriven kärnfusion, säger Leif Holmlid, som är professor vid Institutionen för kemi på Göteborgs universitet, i ett uttalande.

Det återstår säkerligen en hel del forskande kring ämnet och det dröjer säkert många år innan det finns en produkt som allmänheten kan använda. Men vi ser väl framtiden an med positiva ögon?

Populära inlägg