lördag 3 september 2011

Uppvärmningen 1976-2000 är påhittad, säger Singer

S. Frederick Singer, bördig från Österrike men sen många år verksam i USA, höll ett tal igår som var tänkt att först hållas i SEII:s lokaler i Bryssel, Belgien, men fick flyttas sen censuren i form av klimathotarna inom IPCC såg till att hota lite mer. Man fick flytta till en lokal i närheten istället. I sitt tal talade Singer bland annat om Climategate och om de diagram som ska ha visat att världen blivit varmare. Han säger sej ha bevis nu för att den uppvärmningen är påhittad (fake).

Singer menar inte att det är bedrägeri, utan att det är påhitt eller slarv från de som satt samman kurvorna för denna tidsperiod. Han påpekar också att alldeles för mycket uppmärksamhet har riktats mot temperaturmätningar i USA, som bara har två procent av den totala landmassan globalt sett.

För egen del, efter att ha sett filmen som länkas ovan i den tredje länken jag länkar till, verkar det på mej i alla fall, som om El Nino 1998 påverkade de påföljande åren, det är därför de är något varmare än åren före 1998. Dessutom ger han en känga åt sina meningsmotståndare då han kallar deras forskningsrapporter resultatet av pal review (rapporter granskade av skribentens kompisar) snarare än peer review (rapporter granskade av kolleger på ett så opartiskt sett som möjligt).

Singer pratar även om det jag kallar urbana hetfläckar och hur de påverkar temperaturmätningar. Han påpekar här att de som granskade mätningarna från dessa platser (James Hansen från NASA var en av dom) valde ut de mest positiva mätserierna. Körsbärsplockning av data verkar det som. Det är inte otillåtet men ohederligt.

Mestadels pratade han annars om oceanernas medeltemperaturer och eftersom det var en diskussionskväll var de många som ville ha ett ord med i laget. En av dessa tyckte det var synd att så få mätningar görs över haven. Därför tog Singer också upp detta till diskussion.

Hockeyklubban tog han även upp till diskussion och han gick igenom hur han blev intresserad av den då den inte verkade stämma överens med andra kurvor. Han sa också att alla han pratat med säger att ingen uppvärmning har skett sen 1940. Det har snarare varit ganska stabilt upp och ner, vilket Michael Mann, som är orsaken till hockeyklubban, försökte gömma. Hockeyklubban har jag diskuterat många gånger. Leta bland mina inlägg. Jag har ingen koll exakt på hur mycket jag har skrivit. Vad som ändock gäller är att modellerna som tagits fram inte stämmer överens med verkligheten.

Överlag är den snart 90-årige Singer väldigt alert. Hoppas att han får vara med många år till. Han sa i filmen att han är en av IPCCs granskare och som sådan är han tvungen att läsa samtliga rapporter som presenteras av IPCC, inte bara sammanfattningen. Han påpekade också att politikerna inte ens behöver läsa sammanfattningen utan det förkortade, politiskt korrekta, pressmeddelandet. Inte så konstigt då att politikerna inte kan nåt om klimatvetenskapen. T o m jag som är en vanlig amatör på området har läst mer än de flesta politiker har gjort.

"När livet känns tråkigt gör som laxen.
lek!"

Populära inlägg