fredag 7 maj 2010

Neandertalarna närmare oss än man tidigare trott

Veckans stora nyhet inom forskarvärlden är utan tvivel de rön som visar på vad många misstänkt länge, nämligen att det finns spår av neandertalarnas DNA i oss. Enligt de senaste rönen ska den korsningen mellan de två underarterna ha skett i Mellanöstern för ca 60,000 år sen. Det är med viss säkerhet jag säger att denna blandning är den som idag dominerar vissa områden i Asien och Europa. Det går kanske inte att se på utseendet men helt klart i styrka och beteende. Deras ättlingar var alldeles säkert med och skapade de första civilisationerna. Att det rör sej om Homo Sapiens Sapiens råder det inget tvivel om, det är bara lite extra krydda i form av Homo Sapiens Neanderthalensis som lagts till. Det räddade nog en del av våra förfäder men var döden för de rena neandertalarna.

Venus ingen planet att jämföra med

 [ NASA / JPL / Caltech ]

Steven Goddard har skrivit ett gästinlägg på Wattsupwiththat som handlar om hur fel man har haft gällande jämförelser mellan vår egen planet och vår närmaste grannplanet, Venus. Det är inte hur Venus atmosfär är uppbyggd som är orsaken till dess höga temperatur, det är trycket. Molnen är mycket tjocka där, ca 50 km, och det är orsaken till att atmosfärtrycket vid ytan är nästan 100 gånger större än på vår planet. Venus har 96 % koldioxid i sin atmosfär, men det har Mars också men där är temperaturen betydligt lägre. Mars har en sjundedel eller nåt sånt av vårt atmosfärtryck så där når temperaturen sällan högre än ca 20-25 grader och -160 är inte ovanligt där. Venus har i genomsnitt temperaturer på nära 500 grader!

Goddard påpekar också att Venus albedo, alltså hur mycket ljus från solen som reflekteras tillbaka ut i rymden, är dubbelt så stort som jordens, trots att vi är längre bort och således tar emot mycket mindre solljus. Alltså kan inte solen påverka Venus temperatur nåt nämnvärt. Följaktligen har solen mer möjlighet att påverka temperaturen på jorden eftersom vi har ett mycket lägre atmosfäriskt tryck och färre tjocka moln. AGW-anhängarna har allt färre ben att stå på. Man kan undra hur länge de ska hålla på (Se skämtteckning nedan).

Teckning av Josh

Populära inlägg