fredag 20 augusti 2010

Gräl kring klimatforskning på TCS


Peter Stilbs skriver ofta på The Climate Scam och hans senaste alster vållar som vanligt mycket ont blod hos meningsmotståndarna. Jag är inte säker på att jag förstått allt men av de scheman Stilbs visar har jag förstått att metan (CH4) är ingen vidare växthusgas. Dels gör dess ringa förekomst i atmosfären att den knappast kan komma ifråga gällande påverkan på temperaturen, dels är det en ganska instabil gas som snabbt omvandlas till vatten och kol, på mindre än ett år har jag förstått av diskussionen.

Det har blossat upp ett gräl där AGW-förespråkare, förmodligen en förlängning av Uppsalainitiativets blogg, kör den desperata taktiken för att övertyga, eller snarare tysta den debatt som uppkommit. En riktig debatt kring Stilbs inlägg borde innehålla påpekanden gällande eventuella fel i argumentationen och/eller fel i de experiment han hänvisar till. Istället går AGW-förespråkarna till attack mot Stilbs som forskare och kritiken mot AGW-hypotesen generellt för sej också en släng av sleven. Någon reell kritik av de experiment Stilbs hänvisar till, som utfördes på 1800-talet, verkar inte finnas. Bara en övergripande kritik att de inte är giltiga i dagens forskning.

Därmed menar alltså AGW-förespråkare att datorsimuleringar är bättre än laboratorieexperiment och fysiska observationer. Eller har jag missförstått AGW-sidans argument på den här punkten?

Populära inlägg