tisdag 29 mars 2011

Immigranter är en tillgång

I all korthet kommer jag att bara säga som så att de som kommer hit och vill bo här ska få göra det också. På våra villkor förstås för vi har oskrivna regler här liksom i andra länder att man gör som infödingarna gör. Getton är således inte nåt alternativ för dessa människor. Ändå ser myndigheterna till att i många fall skapa såna platser (Rosengård, Biskopsgården, Rinkeby etc). Vad det beror på vet jag inte men det är inte av kärlek till andra människor i alla fall. Bekvämlighet och olustkänslor inför det främmande är en tankegång jag har.

Såna känslor föder bara främlingsfientlighet och xenofobi med följden att SD och liknande partier växer fram. Men såna känslor, hur naturliga de än är, ska normalt sett försvinna efter några decennier allteftersom immigranterna integreras i samhället. De har inte gjort det fullt ut - än, men vi kan alltid hoppas för det är inte sunt att gå med tankegången att andra människor är en belastning och bör köras bort till varje pris. Inte i längden i alla fall. För de som kommer hit är en tillgång och ett tillskott som behövs.

Hans Lindström. För fler bilder gå till hans hemsida.
Jag ska göra inlägget lite längre än jag först ansåg att det borde vara. Jag ska ta upp lite om vårt genetiska ursprung här i Sverige. Hittills har väldigt få människor DNA-testat sej för sitt ursprung så bilden av hur vårt släktskap med andra människor ser ut är lite missvisande. Så långt har man dock kunnat konstatera att majoriteten av svenskarna kommer från Turkiet. Ja, ni läste rätt. De människor som förde med sej jordbruket kom därifrån och de lämnade det området för ca 8500 år sen och nådde Norden för ca 6700 år sen. Allt enligt DNA-bestämningar och arkeologiska utgrävningar. De ersatte på sikt de människor som hade bott här sen istidens slut. I flera vågor har sen invandringar sköljt över Norden och de flesta tycks ha varit av samma typ som idag, man behövde ha in frisk arbetskraft och/eller nån ville ha nytt territorium att styra över. Det finns gott om exempel på att eliten hörde till ett folk och undersåtarna ett annat. Så säger DNA i alla fall.

Det är därför nationalstater är farliga för genpoolen. Det kan bli lite väl mycket inavel på sina håll om man blir för isolationistisk. Således är immigration en nödvändighet om vi ska kunna behålla en hög nivå på friskheten i vår population. En annan sak som genforskningen visat på är att många gånger är män och kvinnor inte av samma genetiska ursprung. Männen har ofta centraleuropeiskt och västeuropeiskt ursprung medan kvinnorna har östeuropeiskt och västasiatiskt ursprung. Sug på den, sverigedemokrater!

Populära inlägg