torsdag 9 maj 2013

Att statuera exempel

SVT slog upp nyheten om en som åkte på motorhuven till en polisbil som nåt alldeles extraordinärt. Det handlade om en protest mot en utvisning som blev lite mer än polisen och protestanterna hade tänkt sej. Två lade sej på huven till en av civil polisbil som körde iväg där en av huvåkarna snart åkte av men en blev kvar. "Huvmannen" gavs flera gånger chansen att hoppa av, enligt den polis som körde. Det verkar som om båda parterna led av obotlig prestige, båda skulle vinna den här bataljen.

Ett antal saker kan man klandra såväl polisen som körde bilen och den huvåkande mannen för. De två viktigaste sakerna är: Varför körde polisen iväg med två personer på sin huv och varför lade sej dessa två protesterande på huven? Ville båda parter så gärna statuera exempel gentemot varandra att de var beredda att riskera liv och lem?

Prestige är ett tveeggat svärd, vilket denna incident klart illustrerar. Det är "skönt" att se att dumheten lever och frodas."Avund är den skugga framgången kastar"

En liten fråga om prioriteringar

Hur kommer det sej att vi har helgdag idag den nionde maj pga en religiös högtid ingen egentligen bryr sej om? Det är ju folknykterhetens dag idag och det är mer relevant att iaktta. Långt ifrån alla är nykterister i det här landet där vi tillber andra, mer påtagliga gudar, men det är en fin tanke ändå att försöka hålla igen på drickandet.

Men åter till helgdagen. I ett land där vi enligt konstitutionen ska ha religionsfrihet och därmed rätten fritt utöva en religion, vilken som helst, liksom att vi som inte tror på några gudomar ska ha frihet från religion, borde inte religiöst betonade helgdagar ha företräde i kalendern. Innan nån påpekar (till stora delar felaktigt) att ordet helgdag bär på en religiös prägel så vill jag säga att detta ord är sprunget ur ett ord som betyder hälsosam, hel, fullkomlig, perfekt.

I almanackorna står det sällan att detta är folknykterhetens dag. Det får man leta fram på andra vägar och det är inte direkt nåt man hör basuneras ut i medierna speciellt ofta. Jag är inte nykterist men jag dricker inte heller. Med detta menar jag att jag inte vill tvinga någon att avstå från alkohol om han/hon inte vill. På samma vis vill jag inte att de som vill utöva religion ska förhindras att göra det.

Samtidigt anser jag att det sekulära ska dominera, även i kalendern. Religiösa högtider ska inte ha några fördelar där. Ledighet pga religion och liknande bör begäras, som all annan ledighet. Den gräddfilen borde tas bort."Allting förändras, ingenting består"

Populära inlägg