torsdag 28 augusti 2014

Sy'n goruchwylio goruchwylwyr?

Dags att hetta upp valrörelsen lite, med den fråga endast vissa politiskt intresserade vågar ta upp, övervakningen. Det är inte så konstigt att de stora partiernas politiker inte vill ta i denna frågan, de har ju satsat sin själ i den apparat som man säger endast ska övervaka kriminella element. Varför ska då alla vi andra också bli lagrade, allt vi skriver och gör på internet? Det är kränkande, det är dyrt (vi ska förstås betala notan!) och och har ingen påvisad effekt på kriminaliteten.
Bild från Erixon.com
Ja, varför ska vi lagra data från internet när det inte har någon betydelse för hur vi löser brott som begås i samhället? Det lagrade ska sparas, officiellt, i ett halvår, men vad hindrar FRA och andra från att spara detta i all evighet? Vad har vi för möjlighet att få insyn i det dessa människor håller på med? Nu när myndigheterna och politikerna fått smäll på fingrarna för datalagringsdirektivet fortsätter man i alla fall. Då kan man fråga sej; vems ärenden går man om övervakningen fortsätter?

Jag är faktiskt besviken på de partier som annars gillar att ta upp populära frågor inte vågar ta tag i denna frågan. Inte ens Sverigedemokraterna eller Feministiskt Initiativ, som hade kunnat få ett invandrarperspektiv respektive genusperspektiv på frågan, vågar ta tag i ämnet. Är övervakningen och datalagringen så farlig att ta upp till diskussion?

Rubriken betyder för övrigt vem övervakar övervakarna på walesiska."The answer, my friend, 
is blowin´ in the wind
the answer is blowin´ in the wind"

Populära inlägg