fredag 23 mars 2012

Vetenskapshörnan: Stor silverskatt hittad i Bath

Välkommen till vetenskapshörnan, en serie inlägg där jag diskuterar vetenskap sett från min horisont. Idag handlar det om en enorm silverskatt som hittats i staden Bath. Den kallas på engelska för Beau Street Hoard (skattgömman på Beau Street) efter gatan där skatten hittades. Den hittades nära det område där badhusen låg, det område som gör att staden idag kallas Bath.


30 000 silvermynt, den femte största hittills i England, som är från ca 270-talet blev undangömda under den period då Romarriket för första gången var på väg att falla samman inifrån. Riket delades faktiskt i två delar och Gallien var ett tag ett eget rike under en general som ville bli kejsare själv. När han inte lyckades med detta gick han sin egen väg och övertog styret i Gallien. Det skulle dröja till Konstantins maktövertagande på 300-talet innan Gallien uppgick i riket igen. Dessa oår spreds ut över hela riket med inbördeskrig överallt som följd. Man kan tänka sej att den som gömde den här skatten verkligen hade problem och ville vara säker på att förmögenheten skulle vara i tryggt förvar.


Men skatten glömdes bort, kanske dödades dess innehavare i de stridigheter som drog fram över ön vid denna tid.
"Du kan bara vara barn en gång. Men kan du alltid vara barnslig."Populära inlägg