torsdag 24 mars 2011

Fågelmördarna slår till igen och igen och igen...


Tack vare vindkraftskramarna har en hiskelig massa fåglar dött överallt i världen men de som är övertygade om vindkraftens förträfflighet verkar bara skaka av sej all kritik. Frågan är om de kan fortsätta ha sina skygglappar på efter såna här fakta. Eller ska det utredas ytterligare så att förhalningstaktiken kan få effekten att man glömmer bort kritiken?

Kom ihåg elektricitetens dag på lördag


För oss som ser elektriciteten och dess gåvor från en bättre vinkel är lördagen elektricitetens dag. Då ska alla apparater som man bara kan ha igång vara på. En timme för realismen och välfärden. Ju fler som får ta del av elektricitet desto bättre. Då slipper vi avskogning av det skälet att man använder onödigt mycket träd för att elda med, vi slipper dålig hälsa som en följd av dåliga ugnar och vi slipper se ödemarker pga jorden blåser bort när inga träd längre hindrar vinden från att ta den med sej.

För att uppnå detta, som är en bättre värld jämfört med nu, måste vi se realistiskt på vårt energibehov. De enda energikällorna som verkligen kan ta upp kampen med oljan är kärnkraften och vattenkraften. Med modern teknik har vi snart eliminerat alla risker.

Så låt oss istället för att vara dumma och inskränkta på lördag göra den till Elektricitetens dag!

Populära inlägg