måndag 24 mars 2014

Dörren är öppen på glänt...

Härom månaden skedde nåt som inte skett förut, och som fått många att höja på ögonbrynen inom klimatforskarvärlden. American Physical Society (APS) gick ut och sa att man skulle granska den senaste rapporten från FNs klimatorgan, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Deras rapport finns att läsa här: PDF att ladda hem (500 sidor!).

Vad är då så speciellt med APS rapport? Jo, man vill ha en oberoende granskning av de påståenden IPCC kommit med. Man är uppenbarligen orolig för att materialet i IPCCs rapport kan vara skriven på felaktiga grunder. Det har ju framkommit att många delrapporter till tidigare IPCC-rapporter har skrivits av aktivister som är allt annat än rejäla forskare.

APS rapport har kommenterats rätt mycket nu de senaste dagarna och det ska bli kul att se svenska medier försöka undvika den. Man kan undra om inte dörren nu står på glänt inför en sundare klimatforskning. En som inte styrs av aktivister och viktigpettrar, utan av riktiga forskare som utan att spekulera medelst datamodeller kan leverera rejäl forskning.

Det är mycket vi inte vet om hur atmosfären fungerar, trots att vi vet så mycket om den. Hur interagerar den med markytan, med rymden utanför, med allt levande? Det är viktiga frågor att få besvarade. Datamodellerna ger bara en endimensionell bild av skeendet. Därför är det viktigt att vi får till stånd en diskussion kring klimatet och att alla får vara med."What if the engine dies,
these are no friendly skies"

Populära inlägg