söndag 23 februari 2014

Historiehörnan: Kopparåldern i Europa

Dagens inlägg handlar om en period i Europas historia som blir mer och mer intressant för oss i nutiden, inte minst med tanke på vilka missförstånd som existerar om vilka våra förfäder var. Det är nu dags för en kort introduktion till en period som innebär en stor förändring för folk i Europa. Södra och mellersta Europa samt västra Asien lämnade stenåldern ca 3500 före vår tidsålder (fvt) och gick in i vad som nu kallas kopparåldern. Cirka 2000 år senare gick man in i bronsåldern, ungefär samtidigt som Norden började anamma kopparn på allvar. Därför talar man inte om nordisk kopparålder, eftersom bronset kom ungefär samtidigt hit.

Den här perioden kännetecknas framför allt av stora folkvandringar och ett stort beroende av handelsrutter. Det verkar inte ha varit många krig, men gott om skärmytslingar. Detta är en tid som innebar att skrivkonsten uppfanns, i Mesopotamien och i Egypten samt något senare i Kina respektive Indien. Koppar hade man börjat använda redan för ca 8000 år sen men det var först för ca 4000 år sen användandet av denna metall tog fart. Det är vid denna tid som Megalitkulturerna började dominera Västeuropas kuster med sina tempel, stenringar och dösar.

Väldigt mycket av vår kunskap om den här tidsperioden i Europa kommer från Ötzi, Ismannen, som hittades i Alperna på gränsen mellan Österrike och Italien, Tyrolen alltså. Jag har flera gånger skrivit om Ötzi (här, här, här för att bara nämna tre gånger). Speciellt den senaste länken är intressant för forskningen visar att han hade blodgrupp 0, var brunögd,  hade medfött hjärtfel, hade ursprung i Mellanöstern ett antal generationer bakåt från honom själv räknat och han var laktosintolerant. Hans ursprung i Mellanöstern några generationer bakåt bevisar återigen att mycket i Europa har med Mesopotamien att göra. Mer än vi fått lära oss i skolan.

All influx (engelskt ord som vi borde ta efter) utifrån till Europa domineras av folk och influenser från just Mellanöstern, vilket faktiskt har stöd i senare skriftliga källor som talar om folk som kommer från dessa trakter, legosoldater som tjänat i assyriers, hettiters, kaldéers och babyloniers arméer samt grundare av religioner som verkat i Europa. Man brukar dela in de olika tidsepokerna efter den sortens keramik som dominerar en viss trakt och i den trakt Ötzi kom ifrån dominerade diverse snörkeramiska kulturer. Längre västerut fanns klockbägarkulturen, norrut och åt nordost Trattbägar- och senare även stridsyxekulturerna.
Snörkeramisk kulturyttring. Bild från finska Museiverket.
Vilka folkslag som fanns här då är okänt men eftersom det är känt från senare tid att folk byter namn efter ledaren eller ledarsläkten är det vanskligt att säga att de folk som dyker upp i historiska skrifter är dom samma som dessa för 5000 år sen. Det enda vi vet är att det genetiska material vi har från denna tid visar att det åtminstone är samma sorts människor som bebott Europa hela tiden, med inslag från de andra kontinenterna hela tiden.
Bild över ett urval av Europas keramikkulturer ca 3500 fvt. Bild från Wikimedia.
Det är intressant att veta att nästan alla dessa keramiska kulturer försvinner när bronsåldern tar fart för ca 4000 år sen och ersättas av visserligen ganska lika kulturer, men ändå med vissa distinktioner, förmodligen förbättringar i produktionsprocessen av krukor och andra föremål. Någon större förändring i befolkningen har inte kunnat upptäckas. Endast den vanliga immigrationen som alltid förekommit bland människor.

Det ska påpekas att metallernas betydelse för vardagligt liv ända fram till järnåldern var ringa. Det var en mindre elit, de som var kunniga i att tillverka yxblad och liknande objekt samt de som förstod att använda dessa objekt, som använde metallerna. Vanligt folk fortsatte med sten, plantfibrer och trä utan att kanske ens se metallerna under sina liv. 
Trattbägarkulturens keramik. Bild från iFokus.se.
Jag hoppas att mitt inlägg här har inspirerat någon till att lära sej mer. Därför har jag bifogat tre länkar här nedan. Tyvärr har kopparåldern inte slagit igenom som beteckning i skolorna, vilket är synd. Det får vi ändra på, liksom mycket annat i skolans värld. Kanske de ändrar sej om media använder ordet oftare, samt att forskarvärlden gör större affär av perioden.

Läsvärt om tidsperioden:

Bengans historiasidor
Arkeologiforum - Om varför kopparåldern i Norden kallas Senneolitikum
Kopparålder - Wikipedias sida på svenska om denna period"Sjö nära tomt till salu"

Populära inlägg