måndag 21 december 2009

Även solen har sina fläckar...Detta är solen. Bilden är tagen genom ett speciellt filter som gör att man ser fläckarna tydligare. Magnetstormarna, som vi kallar solfläckar, är för tillfället 3 till antalet. En längst upp till höger på det norra halvklotet och som har varit väldigt aktiv den senaste veckan med stora protuberanser som kastats åt vårt håll. En del fotografer har haft tur som kunnat plåta de norrsken natten mellan 18 och 19 december som blev resultatet av dessa protuberanser. Det som ser ut som en solfläck nära ekvatorn är en rest av denna aktiva solfläck som hamnat på efterkälken. En annan fläck syns till vänster i bild på det norra halvklotet. Den har nyligen bildats och verkar vara på väg att bli lika aktiv som sin äldre kompis. Den tredje är ny den med. Den syns på södra halvklotet nära ekvatorn. 

Alla dessa hör till solcykel 24 sen man började räkna dessa. En solcykel är i regel 11,1 år och är den period som går mellan större solaktivitet, dvs fler solfläckar och en mer aktiv korona.  Mellan dessa aktiva perioder är solen relativt lugn, även om den definitivt inte är vilande. Den spyr ut många gånger mer materia och energi varje sekund än vad alla levande organismer på jorden nånsin gör eller kommer att göra.

Jag kan inte bevisa nåt eftersom jag inte har de instrument som krävs men jag har en känsla av att regn- och snömoln är vanligare den närmaste tiden efter att solfläckar uppträtt på solens yta som riktat sina utbrott mot jorden. Det där får bekräftas eller vederläggas av experter, inte av mej. Det är bara nåt jag tyckt mej uppleva.

Så här är min tanke. En solfläck uppträder på solens yta och den skickar diverse protuberanser ut i rymden. De råkar vara riktade mot jorden och de träffar vår planet efter ca 3-6 dagar beroende på farten i dessa partiklar. Dessa partiklar hittar in i atmosfären där de blandar sej med befintliga molekyler. Sen ökar molnintensiteten för några dagar nånstans på jorden. Den senaste kraftiga solfläcken, den som är på väg ut ur bilden uppe till höger (se bilden ovan), uppträdde för ca 6-8 dagar sen och var ganska kraftig. Flera stormar på solens yta blev följden av dess uppträdande. Den skickade en rejäl dusch av materia åt vårt håll. I samband med att dessa partiklar nådde jorden runt den 18 december började sen temperaturen stiga i vissa delar av världen, inte så mycket men tillräckligt för att moln skulle bildas.

Jag säjer inte att dessa partiklar skapar molnen eller ens påverkar temperaturen. Däremot säjer jag att de spelar en viss roll i hur molnen skapas och hur temperaturen blir. Nu har effekterna av denna solfläck avtagit och molnen är på väg bort. Min uppfattning av händelserna kanske är fel men det vet jag inte förrän en äkta solforskare slår sej samman med en äkta väderforskare för att undersöka mitt påstående.

Populära inlägg