lördag 5 september 2009

Den gröna fatwan

Herrar Lundgren och Radetzki är aktuella med ännu en artikel om synen på klimatdebatten. Den här gången går de ut i Newsmills forum. De menar att politiker och vissa forskare som hungrar efter pengar och ära har försökt stoppa en diskussion om klimatet. Alla satsningar på att åtgärda klimatproblemet är dock lönlösa eftersom det, även om det hade funnits ett problem, inte kan lösas genom att strypa utsläppen. Om det hade funnits ett problem hade det varit bättre att rida ut stormen, menar de.

De är inte ensamma. Hans Palmstierna försökte sätta sej in i debatten genom att söka information om den och de faktorer det handlar men han gav upp. Han gör en jämförelse med tidigare debatter som dött ut (ozon, kommande istid) och funnit att det är samma typ av människor hela tiden som kommer med domedagen. Han har kommit fram till att debatten borde stoppas och helt och hållet opartiska granskare sätts in att gå igenom materialet. Men det kommer aldrig att hända, skriver han.

Så fortsätter alltså den gröna fatwan. Vi får se vem som får rätt. Jag tror mej veta vem...

Populära inlägg