lördag 9 augusti 2014

Religiös fanatism av idag

I Mellanöstern håller ISIS, denna hemska och bakåtsträvande terroristorganisation utan något annat än våld och hot på agendan, på med sina terrormetoder för att skapa en stat åt sej självt. Tyvärr verkar det som om såna här tankar är på frammarsch i hela Mellanöstern. Hamas och många av de som styr i Israel hyser samma sorts tankar, med fascistiska undertoner. Skräck och fruktan gör att de kan skrämma stora arméer på flykt.

Nu har USA satt hårt mot hårt och anfaller många av deras fästen. Folk i det som en gång var Irak ställer också upp mot ISIS. ISIS som organisation kan säkert besegras men idén de planterat är nog svårare att döda. Deras tanke går ut på att skapa en islamisk stat i de områden där islam en gång var den allenarådande religionen, alltså de kalifat som fanns från Nordafrika i väster till Persien i öster. Den tanken faller på sin egen orimlighet och på det faktum att islam INTE var den allenarådande religionen under 900-talets kalifat.

De som skapade kalifaten för 1000 år sen var vidsynta och förstod att elitens religion inte alltid accepterades av befolkningen. Därför införde de religionsfrihet med islam som officiell ledare. Senare tiders självutnämnda uttolkare av historien har förstås ändrat på detta till deras egen fördel. ISIS, som vill kalla sej IS (Islamiska Staten), har för deras del inget land, ännu mindre ett kalifat. Därför fortsätter jag kalla dom ISIS.

Religiös fanatism av den här typen, där skräck får råda för att några få ska kunna bestämma allt i religionens namn, är i stort sett alltid av ondo och har ingen positiv effekt på ett samhälle. Det upphör aldrig att förvåna mej hur såna här bakåtsträvare, med sin bronsåldersmässiga syn på hur ett samhälle ska se ut, är så villiga att använda moderna vapen. Vapnen hör alltså inte till deras gammalmodiga syn. Hyckleri, ditt namn är religion!
"There is a fine line between liturgy and Liberace"

Populära inlägg