torsdag 10 oktober 2013

Vem är större?

Många folkslag hatar varandra på grund av nånting ingen längre kommer ihåg. Man ger bråket andra dimensioner, enbart för att kunna fortsätta bråka. Alla Balkankrigen startades på detta sätt, av skäl som har hållits vid liv enbart för att vissa vill bråka. Balkan har varit skådeplats för många av dessa larviga och rent ut sagt barnsliga bråk genom tusentals år. Vem som än vunnit så inte har det varit förnuftet.
Så vem ska vara förnuftets röst i såna här situationer? Vem är större än det mordiska käbblet som drabbar människor världen över? Vem är så stor att han/hon/de kan sträcka ut handen till en annan och säga: "Visserligen känner inte vi varann men vi är större än bråket som tvingat oss isär.""Di säger att Västgötar ä snåla, men det ä fel, vi ä bara lite försiktiga mä penga!"

Jesus var romersk kejsare, enligt ny teori

Titus Flavius, en av sönerna till kejsar Vespasianus, ska enligt en ny teori ha varit grunden för den kristna religionen. Det undrar jag. Visst gjorde den flaviska ätten mycket för att återupprätta den romerska hedern och få bort den stämpel av galenskap hela det kejserliga ämbetet hade fått under föregående kejsare. Dock är det ett långt steg från att ses som återupprättare av friden och stabiliteten till att vara grunden för en helt ny religion. Det enda som talar för den här teorin är att inga texter vi känner till är äldre än ca 110-130 efter vår tideräknings början (evt). Titus var kejsare runt år 70.

I det här sammanhanget tror jag mer på min* teori om Jesus och Paulus. Även om den är lika svår att bevisa som den om Titus, så känns min (jag är förstås partisk här!) lite mer underbyggd. En romersk kejsare torde ha varit en mytisk, och mystisk, figur för många i riket och sågs väl som en gud i människohamn men det är sen länge accepterat att folk redan såg kejsaren som en gud, så en teori om att man skulle ha skapat en religion för att pacificera vissa människor verkar onödig. De, judarna i Mellanöstern vid den här tiden, skulle nog ändå inte ta till sej en religion från en övermakt så där utan vidare.

* Jag säger min för jag tänkte ut den långt innan jag läste Lena Einhorns bok om samma sak. Å andra sidan hade hon funderat på detta i flera decennier innan hon gjorde slag i saken.
"I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book."

Populära inlägg