torsdag 6 mars 2008

Vår fördomsfulla och rasistiska immigrationspolitik

Ser du ut som en svensk? Talar du svenska? Då är du svensk, eller hur? Här rör det sej om en ung man från Somalia med rötter i en liten by med 30 invånare vars familj mer eller mindre utplånades i kriget. Han hamnade av olika anledningar i Sverige, visade sej ha talang för fotboll och var på vippen att skriva kontrakt med Örebro då vår tårtätande, utvisningsfirande, fördomsfulla och rasistiska myndighet med det i sammanhanget väldigt elaka namnet Migrationsverket stiger in på scenen och kräver kompletta papper. De hävdar att han ser ut som en kenyan eller tanzanier och vill delvis med stöd av detta utvisa honom.

Det förvånar mej att paragrafer är viktigare än människor, att bara för att man saknar komplett dokumentation om vem man är och var man kommer ifrån är man inte välkommen i det här landet. Det förvånar mej också att vanligt folk bara rycker på axlarna åt sånt här. Tänk er in i samma situation, komma till ett kylslaget land i utkanten av världen där civilisationen nätt och jämnt har funnits i tusen år, från ett land sönderslaget av krig, där regeringen inte längre har kontroll över landet, där krigsherrar roffar åt sej allt vad de kan, där grannlandets soldater gör som de själva vill och vanligt folk lider.

Nej, att Migrationsverket får bestå är en gåta för mej. Det har ingen plats i en modern demokrati. Det borde ersättas av nåt mer humant. Tankegången här är inte riktigt klar men flyktingförläggningar och nummerlappar på kala kontor med fientligt inställda handläggare är inte melodin. I vilket fall som helst ska inte avvisningar verkställas med poliser och chartrade plan som kostar multum. Endast i de fall en person utan medborgarskap begår ett allvarligt brott ska denna skickas ut. Annars ska man inte behandla dom som kriminella. Märk väl att många som jobbar på Migrationsverket är själva ättlingar till utländska medborgare. Det är vi alla förresten. Ingen som bor här har rötter här eftersom folk kom vandrande hit efter istidens slut för 12,000 år sen. Att nån ö h t skulle vilja bosätta sej här förstår jag inte men det är en annan sak som vi inte tar upp här.

Populära inlägg