söndag 31 oktober 2010

Lite tankar så här i slutet av året

Det är två månader kvar av år 2010 och hur man än ser på detta år har det faktiskt gått rätt bra för oss alla på den här planeten. Inga storkrig, en enda jättestor katastrof (jordbävningen i Haiti) och endast några få smärre problem på det ekonomiska planet.

Som vanligt negligeras de verkliga problemen inom miljön (tungmetaller, läkemedel och farliga lösningsmedel som släpps ut i naturen) till förmån för pseudoproblemen med koldioxid och dylikt. Men jag antar att politiker, aktivister och journalister får lära sej så småningom vad det innebär att blunda för dessa problem som framför allt drabbar fattiga människor i utvecklingsländer. Det är ju så impopulärt att hjälpa folk som är så fattiga att de inte kan ta sej ur sin misär men tillräckligt förmögna att ha mat för dagen samt att ta emot sånt material som vi klassar som farligt för behandling. Så händer bl a i Kina.

Fick mej en liten tankeställare igår vid läsandet av detta blogginlägg om kolkraftverk i Tyskland. Hittills har min uppfattning av kolkraftverk varit att de släpper ut en massa tungmetaller rätt ut i luften men det är inte längre en giltig uppfattning, åtminstone vad gäller den här typen av kraftverk, för dessa släpper mestadels ut vattenånga och koldioxid, tungmetallerna och andra farliga ämnen tas om hand inne i verket. För oss som inte ser vatten och koldioxid som nåt farligt, annat än att inmundiga det omedelbart vilket man bör göra försiktigt, är detta bra nyheter. Båda dessa saker bidrar till det naturliga kretsloppet och tas upp av naturen väldigt lätt. Mycket av det försvinner t o m väldigt snabbt. Så någon direkt oro för påverkan och åverkan på naturen är det inte.

En andra tankeställare är den om att religion verkar vara på frammarsch i Sverige. Varför då efter så här lång tid av sekularism? Är det återigen påverkan från USA eller är det den framväxande religiösa rörelsen i Ryssland som påverkar den här gången? Vem vet, det kanske är en kombination? Jag tänker nu inte bara på kristendom utan även på islam. Båda dessa växer sej starka i såväl väst som öst vilket oroar mej mycket eftersom det samtidigt har potentialen att öka vi-mot-dom-mentaliteten som är så vanlig inom religiöst tänkande eftersom det gärna blir ett grupptryck inom en viss religion gentemot andra synsätt.

Så har mina tankar hittills gått under 2010. Få se vad de återstående två månaderna har att komma med.

Populära inlägg