söndag 1 februari 2009

Miljörörelsen - vår tids religion

Fick tag på en utmärkt länk via Skeptikerns blogg Klimatbluffen om källsortering och hur farligt det egentligen kan vara. Förutom att sjukdomar kan spridas genom sorteringen av soporna i våra sophus är det också en sorts avlatsbrev för våra dåliga samveten. Istället för katolikernas Ave Maria ska vi lägga våra sopor välsorterade i olika kärl. Att detta sen klumpas ihop och först sorteras igen vid olika centraler hör inte hit. Vi SKA sortera, det är lag på det. Och svenskar är ju laglydiga, eller hur? Blir vi sjuka är det vårt eget fel för vi har ju tagit med oss bakterierna via vårt konsumtionssyndande.

Folk gör dock fel hela tiden, vare sej det är avsiktligt eller oavsiktligt. Vad blir då lösningen på detta problem? Inte information eller bättre kärl. Nej, här ska övervakas och bötfällas i värsta Sovjetstil. Allt i miljöreligionens namn. Det är uppenbart att det är nåt som är väldigt fel i vårt samhälle om vi hela tiden har behov av domedagsscenarier och felaktiga sätt att bemöta miljöproblemen på. Miljörörelsen har blivit vår tids religion och de flesta politiker har blivit medlemmar i denna sekt.

Att vi har allvarliga miljöproblem råder det inget tvivel om, problemet är att lösningarna som presenterats hittills är fel. Jag vet inte vad som är rätt, jag vet däremot vad som är fel. En av lösningarna kan dock vara att låta maskiner sortera våra sopor istället för att vi gör det hemma och i sophus.

Populära inlägg