tisdag 29 oktober 2013

Vetenskapshörnan: Skulle delar av Amerikas ursprungsbefolkning ha kommit från Europa?

Enligt en genomgång av DNA tagen på ursprungsbefolkningen i Nordamerika är minst en tredjedel av deras arvsmassa av europeiskt ursprung. Men hur tog sej dessa till Nordamerika från Europa? En teori är att de kan ha nått kontinenten i båtar längsmed iskanten som man tänker sej ska ha funnits mellan de två kontinenterna under istiden. Det finns inget som hindrar att så skett, men det kan inte ha varit i någon större skala och en till fyra individer kan inte ha gjort nån skillnad för populationen. Dessutom verkar såna bevis aldrig ha upptäckts i Nordamerika, endast indicier. Så det spåret lämnar vi därhän tills vidare.

Det visar sej nu att vid undersökningen av arvsmassan hos en pojke som dog i Sibirien, vid Belayafloden nära Bajkalsjön, för 24,000 år sen fann man att det finns genetiska kopplingar mellan det som idag är Östeuropa-gränsen till Asien och de människor som direkt drog åt nordost när de lämnade Afrika för ca 60,000 år sen. Denna lilla pojke, fyra år var han när han dog, har dock inget gemensamt med dagens östasiatiska befolkning i regionen. Han är inte släkt med dessa. Han har däremot mer gemensamt med just nordamerikaner och folken i Europa och gränsen till Asien. Dessa, och folk från områden just söder om Bajkalsjön där dagens mongoler lever, verkar vara ursprunget till urbefolkningen i Amerika.
Nånstans i Sibirien.
En sak som är intressant är att det finns så få direkta kopplingar mellan de asiatiska språken och de nordamerikanska. En svagare länk verkar finnas mellan en språkfamilj i det inre av Sibirien, vid Jenisejfloden, och de så kallade Na-Dene-språken i Canada och USA, men det är det hittills enda som binder Asien och Nordamerika samman. De verkar ha ett gemensamt ursprung, men de är inte direkt släkt. Faktum är att vi inte hittar mycket som förbinder Nord- och Sydamerika med resten av världen, språkligt sett.

Vad ingen säger i någon av artiklarna jag länkat till ovan är att de som bor i Sibirien idag inte nödvändigtvis är områdets ursprungsbefolkning. De har möjligen ersatt de som flyttade österut, till Nordamerika. Det har varit en typisk aktion i människans historia. När ett folk lämnar en region på ett eller annat vis tar ett annat över.

Vi är bara i början av vår förståelse av DNA-strängen. Vad den kan förklara för oss återstår att se. Vi kommer nog att hitta fler intressanta saker i framtiden."Illuminate!"

Populära inlägg