onsdag 2 december 2009

Koldioxid bra för skaldjur
Det visar sej att den koldioxid som haven tar upp och inte utsöndrar igen är väldigt bra för skaldjur av olika slag. Det är inte förvånande för den som vet hur kolbaserade livsformer fungerar men för de forskare som går in i en studie med den förutfattade meningen att koldioxid är farligt verkar det vara en ren surpris. Faktum är att koldioxid är vitalt för att dessa djur ska överleva. De som har akvarium vet detta bättre än många forskare. De som uttalar sej i alarmistiska tongångar bör vara lite försiktiga hädanefter. Eller hur?

Som en kommentator till översta länkens artikel skriver: "Have IQ’s suddenly dropped since I was away?” Kommentaren är en parafras till det Sigourney Weavers rollfigur Ripley säjer i filmen Aliens från 1986.

Kanske allt är scientologernas fel? Eller frimurarnas eller någon annans...?

Klimatskandalen växer - nu även i GP
Göteborgsposten har tagit in en artikel av Torsten Linders, doktor i oceanografi, som menar att FNs klimatpanel, IPCC, behöver konkurrens. Han menar att det är farligt om man skapar konsensus i en så komplicerad fråga som klimatet ju är. Det är viktigare att gå försiktigt fram än att uttala sej så självsäkert som politiker och vissa forskare har gjort.

Det bevisar ju än en gång att klimatfrågan framför allt är en politisk fråga, en prestigefylld fråga dessutom. Linders skriver något väldigt viktigt: "Kravet på konsensus har lett till att osäkerheter sopas under mattan. Det har skapats en bild av att vi vet hur klimatet fungerar och att vi kan förutsäga hur det blir om hundra år. Det är inte sant. Sanningen är att det är extremt svårt att avgöra tillförlitligheten i förutsägelser om framtidens klimat." Detta är mycket sant. Det är viktigare, som jag ser det, att säja att man vet lite än att man anser att man vet allt och struntar i att forska vidare. Att det är kallt ena dagen och varmt nästa är inget tecken på nånting annat än att vädret är som det är.

De avslutande raderna i hans artikel är mycket talande för hur alla inom det politiska spektrumet har gått på klimatbluffen: "

Hur kan det komma sig att hela det politiska spektrumet har ställt sig bakom idén om konsensus i en så oerhört komplicerad fråga? De rörelser som står för en mer radikal omordning av samhället, vänstern och miljörörelsen, finner naturlig näring i alarmerande budskap om hotande kris, men hur är det med den bredare delen av det politiska fältet?

Vändningen manifesteras av den så kallade Sternrapporten. Den skulle kunna sammanfattas med att det blir dyrt, men inte ruinerande, om vi genast tar itu med att hejda klimatförändringen medan det blir extremt kostsamt att inte göra det.
Efter Sternrapporten kan alla, också mitten och borgerligheten, säga att de vill ta itu med klimatfrågan och att lösningen är deras gamla goda idéer för samhällets utformande . Vänstern menar att i en så här livsviktig fråga måste det till statlig styrning och borgerligheten menar att här biter bara marknadslösningar.
Finns det någon som kan påstå sig ha ändrat politisk ståndpunkt på grund av klimatfrågan? Viktigare är alltså inte klimatet. Eller?"

Populära inlägg