lördag 18 december 2010

Climategate kan inte ha varit en hackares verk

Steg för steg går bloggaren Pointman genom varför Climategate inte kan ha varit en hackares verk. Han börjar med att tala i stora drag om tre sorters hackare och hur man som en stor vit haj (great white är Pointmans egen term för de som verkligen lyckas ta sej in i organisationers nätverk och enskilda datorer) arbetar. Han påpekar att ta sej in en server är ett svårt jobb och tar mycket energi och tålamod i anspråk. Att då ta sej in på ett universitet för att enbart ta dess klimatforskningsinsituts brevkommunikation är lite väl överdrivet. Vi har hittills inte sett något annat material från University of East Anglia i denna klump av brev.

Det mesta talar alltså för att en arg medarbetare till professor Phil Jones ligger bakom. Han eller hon har gjort vetenskapen - och världen i stort - en väldigt stor tjänst. Tack för det!

Såg detta på Bishop Hills blogg, i kommentarerna till detta inlägg, först. Vi får se när andra tar upp det.

Populära inlägg