måndag 27 oktober 2008

In the castle Aaaaahh!

Kärl kopplat till den sista måltiden som beskrivet i en artikel i SVD

Hur man kan göra tolkningen att ett kärl från 500-talet skulle hysa, på insidan, en del som är såpass gammalt att det kan ha använts av Jesus och hans lärjungar vid den sista måltiden för över 1,900 år sen är mer än jag förstår. Än mindre förstår jag den ständiga tolkningen av Arthursagan och dess (sentida) omnämnande av Graal. Detta ord graal som dyker upp i en fransk version av Arthurlegenden på 1100-talet, då som Sangraal, är en gåta men inte mer än att den inte har med den sista måltiden att göra. Det är det bara okunniga och fanatiker som tolkar in.

Då är det bättre att ta in lite Monty Python. De visste i alla fall hur man driver med legender och konventioner. Graalen skulle enligt dom ligga gömd i slottet Aaaah. Där ligger den alldeles säkert, tillsammans med alla UFOn, yetin och förbundsarken.

Populära inlägg