onsdag 17 april 2013

DN tar till harvärjan i klimatfrågan

DN har gjort det igen. Den här gången babblar de närmast osammanhängande om harar som går ett hemskt öde till mötes när "klimatförändringarna" stör rytmen då hararna inte skulle hinna med att utvecklas i takt med dessa förändringar. Då kan man fråga sej, hur kommer det sej att hararna har överlevt klimatförändringar som bevisligen har varit snabbare än de varit de senaste 150 åren?

Man utgår från en studie i Canada där man undersökt hararnas liv och leverne med pälsen som utgångspunkt. De menar att hararnas päls gör dom känsliga för förändringar i klimatet. Nu är det så att det är temperaturen ofta som avgör pälsens tjocklek, inte markens beskaffenhet. Att den är vit beror på hur snön ligger och den ligger olika mycket från år till år. Hur länge pälsens färg är vit är ett sorts genomsnitt. Det är inget speciellt med det. Evolutionen har utrustat hararna med vad som verkar funka för dom, i Canada men också överallt annars i världen där harar lever efter extrema årstidsväxlingar. De anpassar sej rätt snabbt efter rådande snötäcke var de än hamnar i världen. En del av hararterna är ju inte endemiska i Norden, ändå har de rätt snabbt anpassat sej hit.

Jag tror inte det blir nån fara för hararna, vilket klimat det än blir. De anpassar sej nog rätt snabbt till rådande förhållanden.
"Alla djur utom människan vet att livets huvudsakliga mening är att njuta av det."

Populära inlägg