måndag 21 november 2011

Längden spelar roll(?)

Män av medellängd har större chans att få till det. Åtminstone om man får tro en artikel DN återger. Med tanke på vad den tidningen skriver i andra ämnen kan man börja undra vad man prioriterar rörande vetenskap egentligen. Men kanske framför allt vilken syn på vetenskapligt arbete man har.

I fråga om längden kan man undra vilket statistiskt underlag man har för sitt påstående att män av medellängd gifter sej tidigare och följaktligen får fler barn, i genomsnitt. Jag skulle tro att det mer eller mindre är en slump att så är fallet. I en annan generation kanske en helt annan längdkategori blir mer gynnad. Om det nu ska forskas vidare behövs mer underlag (dvs fler personer att jämföra med) och ett bredare fält att titta på. Jag har förstått att det är amerikanska förhållanden som undersökts.

En sak är i alla fall klar: vi är alldeles för beroende av statistik och gör vad som helst för att skapa den, även när det inte behövs. Sån här statistik är kanske kul för just statistiker att bita i men det säger inte mycket om befolkningen i stort. Vi får inte 2,52 barn, hur mycket statistiken säger att vi gör det."With some roly poly little bat-faced girl"

Populära inlägg