lördag 6 juli 2013

Exempel på miljöförstöring: Skatter på utsläpp

Jag tänker lista i all korthet exempel på miljöförstöring som vi människor gör oss skyldiga till. Den här gången handlar det om Centerns lagförslag om att beskatta utsläpp av giftiga kemikalier och över huvud taget politikernas ovilja att förbjuda de farligaste ämnena. Jag antar att det handlar om att få in skatter hellre än att verkligen hjälpa naturen. Tanken är inte ens bra eftersom skatter av den här sorten mer är en sorts böter. Dessa betalar säkert företagen som släpper ut de olika gifterna gärna för att få slippa mer påstötningar från politikernas sida.
Utsläpp i markerna i Finland.
Det bästa Annie Lööf uttalade sej om hade inte med naturen att göra men ändock om en sorts miljöförstöring. Den kan vi utbilda bort men inte lagstifta emot. Den riktiga miljöfaran är förstås dessa gifter som borde förbjudas i görligaste mån, inte beskattas. Har inte forskningen lett fram till ämnen som är lika bra som dessa gifter och som samtidigt inte skadar naturen? Hur är forskningsläget?"Live or die, but don't poison everything."

Vetenskapshörnan: Jordbrukets ursprung

För långt över 12,000 år sen påbörjades den process som idag kallas jordbruksrevolutionen. De äldsta spåren är från dagens Iran, Irak, Syrien, södra Turkiet ner längs kusten till Egypten. Den ägde rum vid ungefär samma tid och med, får man förmoda, en idé som spreds mellan folkslag ganska snabbt. Jordbruket innebar en revolution på mer än ett sätt. Folk blev bofasta, maten blev mer lättillgänglig för alla som ville ha den och det blev följaktligen lättare att mätta alla.

Nackdelarna blev att i början kom många att plågas av sjukdomar, av vilka många fortfarande drabbar flera tusen varje år, och att marken man odlade blev överutnyttjad och på många platser rentav förstörd, vilket syns väldigt väl på området vi idag kallar bördiga halvmånen, ett egentligen felaktigt namn för området har formen av en månskära, vilket också framgår av områdets engelska namn, The Fertile Crescent.

Det är i detta område, i södra Turkiet nära gränsen till Syrien, det äldsta templet vi känner till finns, nämligen det som kallas Göbekli Tepe (Isterbukskullen efter kalaskulekullen). Jag har flera gånger tidigare nämnt detta tempel och jag är full av förundran inför detta bygge som användes i så många sekler bara för att överges vid ungefär samma tid som de första riktiga städerna börjar byggas upp."If I had to choose a religion, the sun as the universal giver of life would be my god."

Populära inlägg