lördag 2 augusti 2014

Milöpartiet vill mana fram Ragnarök i Östersjön

Jag skrev för en tid sen om Ragnarök och vad det kan tänkas ha varit (eller kommer att bli som dikten säger), nämligen en kombination av det döende året under vintern och alltings återfödande på våren, och en specifik händelse i forntiden framkallad av en serie händelser som ledde folk att tro världen gick under men pånyttföddes. Jag märker nu att jag får anledning att återkomma i ämnet för att försöka beskriva och tolka Ragnarök specifikt.

Ragnarök är således både en spådom och en varning. Likväl vill Miljöpartiet framkalla ett sorts Ragnarök i Östersjön genom att ge mer pengar till kustnära lantbruk för att gå över till ekologiskt jordbruk och därigenom släppa ut mer av de ämnen som gynnar de alger som blommar över varje år. Land har ett ledarinlägg om det och i Expressen finns ett debattinlägg om samma sak, och de är båda väldigt kritiska till MPs förslag. Vi är fler som faktiskt är ytterst kritiska till MPs existens över huvud taget.

Vill vi göra nåt för miljön bör vi sluta följa Miljöpartiet så blint som vi gjort hittills. Östersjön har bottendöd främst för att det är så dålig syretillförsel från floderna och Nordsjön. Vi har förstås inte gjort saken bättre genom tillförsel av kväve och andra dumheter, men det har faktiskt minskat de senaste åren sen man börjat ta miljöproblemen på allvar. Därför ska vi inte förstöra detta genom att återgå till gamla synder."Man ska låta vilda djur vara vilda"

Populära inlägg