måndag 10 november 2014

Lite mer om historiciteten hos Jesus och andra profeter

Bäddarna här får symbolisera treenigheten, det vanligaste talet i alla religioner världen över.
Vad för bevis har vi för någon av de profeterna som finns med i de stora religiösa skrifterna verkligen har existerat? Vi har bara de respektive skrifternas ord på deras existens. Till exempel Muhammed skrivs det om först efter hans död och den expansion som det talas om i koranen, till andra områden än enbart de ursprungliga arabiska, ägde inte rum förrän efter han ska ha dött år 632. Man kan med goda skäl ifrågasätta inte bara Muhammeds, utan många andra religiösa profeters historicitet utifrån de texter som skrivs om dom.

Det är dock svårt att helt motbevisa texterna. Berättelserna är inte gripna ur luften någon av dom. Möjligen kan det handla om en muntlig tradition om en person som blandats ihop med en annan, och när tiden var mogen sattes berättelserna samman till en större religiös kontext som blev till nya religioner. Man ska nog ändå ta texterna med hela händer med salt. Ingen av dom är utan misstag. Grava misstag till och med.

Detta om något gäller för Moses, den man som ska ha lagt grunden för judendomen långt tillbaka i en grå forntid. Hela berättelsen om hans liv, vandringen i öknen med tusentals andra och annat intressant, är inte tillräckligt övertygande för att man ska tro på hans historicitet. Däremot kan hela berättelsen hysa en kärna av sanning, en tradition som går tillbaka på nån viss historisk händelse som sen förvanskats i legendform, som så ofta sker när händelser återges i folkmun. Vi människor gillar ju att dramatisera saker så det har säkert överdrivits både en och annan gång vid lägereldarna om vad som än skedde i Egypten.

Låt oss nu titta lite närmare på den "västerländska" profeten, Jesus. Det är inte mycket som talar för hans historicitet. Nedanstående är en repris från 1 december 2013, och den handlade då specifikt om Jesus sista dagar i livet. Jag har repriserat den tidigare men jag tycker inte att jag riktigt har fått med allt som jag tycker att jag borde fått med, så jag har nu fyllt ut den med den information jag borde skrivit dit från början. Texten är också reviderad så att den inte direkt är kopplad till julen och hans sista dagar enbart, vilket den var från början.

Frågor som bör kunna besvaras rörande Jesus historicitet

Alla som är bokstavstrogna eller inte tänker tillräckligt långt bör kunna svara på dessa frågor:

1. Varför nämns ingen enskild upprorsmakare med namnet Jesus i de historiska annaler från den tiden då Pontius Pilatus var ståthållare i Jerusalem och Caesarea? Många uppror från judars och andra folks sida i trakten finns beskrivna och en del av ledarna finns nämnda, men ingen med det namnet finns med. Pontius Pilatus nämner visserligen ingen vid namn ur den folkmassa han retade upp med sina dekret och handlingar, men Jesus nämns som så stor i evangelierna att man tycker att Pilatus borde ha nämnt honom.

2. Varför dog Jesus så fort på korset? Det tog bara mellan sex och nio timmar (beroende på evangelium) för honom att dö. Det är väldigt kort tid, med tanke på att en korsfästelse var en utdragen och plågsam avrättningsmetod där många kunde hänga kvar i flera dagar, ingen kortare tid än minst ett dygn. Inget som finns skrivet om Jesus tyder på att hans allmänna hälsotillstånd skulle gjort honom svagare än någon annan som dömts till korsfästelse. Jag ställer frågan för det är suspekt att han dör så fort. Han bad om något att dricka, fick vin i en svamp som han sög från. Därefter skrek han till och var död. Antingen blev han förgiftad så han dog i förtid, eller så blev han sövd och sen bortförd i all tysthet.

3. Det lilla som finns skrivet om Pontius Pilatus verkar inte tyda på att han var en person som skulle tveka att döma någon om han misstänkte att denne kunde orsaka uppror. Det kallas kort och gott att inte lägga fingrarna mellan. Varför skulle han då drabbas av tvekan inför en enda liten bråkmakare bara för att sen döma honom till spikas upp på ett kors? Han skulle lätt ha kunnat släppa Jesus till massorna utanför sitt residens, låta dom lyncha honom och sen skingra massorna. Men eftersom någon Jesus inte nämns i samband med den verklige Pilatus är det svårt att se hur detta skulle ha kunnat ske.

4. Inte heller den verklige Kaifas (Kajafas) nämns i samband med någon med namnet Jesus. Han var överstepräst för det judiska templet i Jerusalem och beskrivs av samtiden som rättvis men girig, överlägsen men inte elak. Någon Jesus nämns inte samtidigt med honom, som sagt. Kaifas tillsattes år 18 av Valerius Gratus, som var ståthållare i Jerusalem till år 26, då han efterträddes av Pilatus. Pilatus och Kaifas avsattes båda av överståthållaren Lucius Vitellius åren 36-37 då de inte kunde hålla ordning i Jerusalem. Ingen Jesus nämns i samband med denna oordning.

5. Paulus liv är intressant i detta läge. Han kommer från ingenstans, säger sej ha förföljt kristna men blev omvänd tio år efter Jesus död strax utanför Damaskus. I övrigt säger han ingenting om Jesus liv som det presenteras i evangelierna. Det är som om han inget vet om Jesus liv. Ändå predikar han vitt och brett om honom. Om nu Paulus säger sej komma och verka i Jesu namn, varför verkar då en situation där Paulus själv är involverad i Jerusalem vara rena rama plagiatet av det som hände Jesus i Jerusalem? Nämligen att han blir förd inför ståthållaren i Caesarea, Felix Festus, och utfrågad om han är den som stör friden i Jerusalem under påsken. Han lyckas sen fly genom att övertyga ståthållaren om att han inte är denna fridstörare. Mycket av det som står där liknar det som skrivs om Jesus. Allt detta står i Apostlagärningarna. Bara att läsa.

6. Om nu Jesus ska ha verkat för ca 1980 år sen, varför finns inga bevis för en kristen kongregation förrän närmare 70 år senare, alltså för 1900 år sen? Det borde ju ha gett mer återklang i samtiden, för det var inte förrän på 100-talet som romarna fick för sej att de kristna var ett hot och förbjöd dom att verka öppet. Denna kristna församling verkar ha byggts upp av följare till Paulus, bland andra Lukas. Men Paulus historicitet verkar också vara ifrågasatt så hur ska vi tolka denna uppgift om en tidig kristen församling?

7. De allra flesta våldsamma händelser i den här trakten ägde rum före Jesu födelse samt under decennierna strax före det stora upproret mot romarna som började år 66 och sen kom att vara i fyra år innan hela staden Jerusalem brändes ner av romarna. Just perioden innan Pontius Pilatus börjar bråka är den lugnaste i trakten på länge. Alla de oroligheter som drabbar trakten och som beskrivs i de fyra evangelierna verkar hända EFTER Pontius Pilatus slutat sin period som ståthållare. Åtminstone enligt de skrivna källor som beskriver perioden och som är någorlunda samtida. Har man flyttat på händelserna i tid och varför?

8.  Apollonius (även Apollonios) av Tyana, där har vi en figur vid borde titta närmare på. Han var en filosof verksam i ungefär samma område som både Paulus och Jesus och vid samma tid. Hans verksamhet liknade det båda höll på med och hans läror påminde om bådas läror. Hans historicitet är svag, men det finns någorlunda samtida omnämnanden av en kringvandrande asket som visserligen sällan eller aldrig nämndes vid namn under hans livstid, men som många anser vara Apollonius. Kolla upp honom. Det finns dom som anser att Apollonius var den verklige Jesus.


Vad tycks? Mot bakgrund av dessa åtta punkter är det svårt för mej i alla fall att se att Jesus kan ha existerat. Faktum är att jag tvivlar starkt på att någondera profeten ska ha kunnat existera. Kanske sju punkter (eller hur många det nu krävs) ska sättas upp nån gång i framtiden för respektive profet.

"Long live the king of France!"

Populära inlägg