fredag 7 oktober 2011

Kan Mitt Romney peka ut vilken av dessa herrar som är gud?


Ta en titt på herrarna i målningen ovan. Vem av dom är gud? Mitt Romney hävdar nämligen att USA skapades av Yahweh. Frågan är om den store Manitou var tillfrågad. Han var nämligen på plats långt innan den där himmelsguden från öknen tog över.

Det är just människor som Mitt Romney man ville undvika när man skapade Amerikas union av stater år 1776. Det var människor som Mitt Romney som hotade stabiliteten i den tidens samhälle och som hotar vår tids samhälle med. Slår man på hans namn och sen skriver idiot får man en del intressanta förslag. Med idiot menar jag den ursprungliga grekiska betydelsen, en som inte bryr sej om någon annan än sej själv. Men det blir väl så när man anser att ens underkläder är magiska.

Har du funnit gud...i målningen?

"That piece of halibut was good enough for Yehovah"

Myten om jordens uppvärmning

"Snodd" från serien Speed Bump av Dave Coverly.

Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit det jag nu kommer att skriva om. Det har jag skrivit här och på andra ställen. Nämligen att uppvärmningen av jorden är skenbar. 0,8 grader C på ca 150 år (egentligen 100 år eftersom tillförlitliga mätningar världen över inte startade förrän vid förra sekelskiftet) är inte speciellt mycket när vi talar om medeltemperaturen på hela jorden. Det är inte heller bevisat eller ens påvisat vad denna uppvärmning beror på. Orsak och verkan är ju lätt att ta till men bara för att det låter som en anka, ser ut som en anka kan det mycket väl vara en tamgås. De låter väldigt lika. Likafullt dyker det ständigt upp människor som är övertygade att av människan koldioxidinducerad uppvärmning (AGW gemenligen kallat) av vår planet existerar samt att vindkraft och så kallat biobränsle är det bästa sen jorden blev till. Allt som kritiserar denna syn är näst intill svordomar i kyrkan för dom. Ta detta exemplet som Lars Kamël lyfter fram. De blir närmast förnärmade när någon dristar sej att kritisera AGW.

En av få temperaturserier man verkligen kan lita på till åtminstone 80-95 % är den som tas fram av UAH. UAH är ett universitet i Huntsville, Alabama, USA. De har förlitat sej på ett antal satelliter för att mäta temperaturen en bit över marknivå och en som mäter havets temperatur. Men nu har den senare satelliten stängts av pga problem. Satelliten är ju dock nio år och ingen trodde faktiskt att den skulle kunna vara igång så länge. Men var lugna, det kommer mera av den här varan. Det ska sägas att jag inte helt litar på att all temperaturmätning sker exakt som det är tänkt att ske. Skälen för min misstro presenterar jag i nästa stycke. Temperaturmätning medelst satellit är så nära perfektion man kan komma.

Mitt inlägg handlar om en sak som tycks gå många förbi, nämligen det att vi tycks förlita oss på en vetenskap som är minst sagt dåligt skött. Man kan skriva aldrig så många godkända uppsatser och inlägg, om vetenskapen bakom haltar blir det ändå bara pannkaka av alltihop. Den haltar nämligen väldigt betänkligt ifråga om en sak, själva mätningen av lufttemperaturen. Jag har påpekat gång efter annan att medeltemperaturen för hela världen bygger på alltför få väderstationer, många av dom är dessutom felplacerade. Asfalt, ventilationssystem, värmeuttag och betong påverkar mätningarna väldigt mycket, i fel riktning eftersom det blir varmare i en stad än utanför. Allt detta bidrar till vad som kallas Urban heat island-effekten (urban värmeö), eller som jag kallar den urbana värmepunktseffekten.

Forskare med den förutbestämda åsikten att människan orsakar en uppvärmning av vår planet har stirrat sej blinda på de väldigt få väderstationer som finns kvar, varav samtliga är på ett eller annat sätt kopplade till mänsklig bebyggelse och/eller verksamhet. De är som jag skriver i förra inlägget övertygade om sin sak och kan inte se alternativa förklaringar. Skillnaden är här att dessa människor kan man (oftast) resonera med och det finns gradskillnader hos dom hur mycket eller lite de tror på sin "religion". Man stirrar sej också blinda på medeltemperaturerna vilka är basen i det vi benämner klimat. En tredje sak man stirrar sej blinda på är vad som är kopplat eller inte till AGW-tanken. Fler naturkatastrofer eller färre, vilken sorts naturkatastrofer? Jordbävningar, orkaner, översvämningar, vulkanutbrott, kallare vintrar, varmare vintrar, regn, hagel, allt detta diskuteras på fullt allvar inom deras kretsar. Lite logisk tankeverksamhet får det väl ändå finnas där, eller hur?

Det är väl okej att man undersöker hur mycket koldioxid det finns i luften men att basera påståendet att människan ligger bakom en ökning av atmosfärens bestånd av koldioxid på grundval av ett tänkt mått före industrialiseringen för ca 200-250 år sen är inte äkta vetenskap, åtminstone inte om man ska följa de riktlinjer jag återgav skrivna av Sir Karl Popper häromdagen. Ett antagande kan aldrig vara grunden för en vetenskaplig teori. Antagandet måste bevisas för att bli teori. Var är mätserierna från 1700-talet och framåt som bevisar ståndpunkten att mänsklig aktivitet har ökat mängden koldioxid i atmosfären?

För den som läser min blogg något så när regelbundet kan detta synas tjatigt att jag hela tiden återkommer till denna del av klimatdebatten men det måste tydligen tjatas in och den som råkar på min blogg kanske aldrig har sett detta förut så då kan det vara intressant att läsa en åsikt från "andra sidan". Hittills måste vi alltså avfärda människans påverkan på jordens temperatur globalt sett som en myt. Lokalt påverkar vi helt klart. Det framgår av temperaturmätningarna från städerna jorden runt. På samma sätt påverkar vi vår miljö, dvs vår omgivning, på både gott och ont. Frågan är vad som ska kallas god respektive ond påverkan.

"Toblerone i sheriffen.."


Rasismens åtta pelare

Var vänliga notera att följande är mina egna åsikter. Det är ingen vetenskap. Skulle du se detta som vetenskap skulle du nog kunna se överensstämmelser överallt om du följde detta mer eller mindre slaviskt.

Rasism är per definition en beskrivning av människors förvrängda syn på varandra, där vi är indelade i raser, underarter, som bör hållas åtskilda från varandra för annars blir det för mycken blandning vilket leder till en utarmning av de olika raserna. Mot bakgrund av modern forskning, framför allt genetik och bättre arkeologiska metoder, har vi kommit fram till det inte finns några raser hos den moderna människan. Det kan kanske komma att bli så i framtiden men det vet vi inget om. Om något är vi, neandertalarna och Denisovanerna underarter, raser, av vår gemensamma föregångare, Homo Ergaster (eller Homo Erectus om man så vill), genom en vidareutveckling vi kallar Homo Heidelbergensis. Mer än så, vi verkar vara en hybrid av tre underarter som en gång utvecklades ur Homo Heidelbergensis. Dessa tre var de ur Afrika komna Homo Sapiens, de från Europa och Mellanöstern komna Homo Neandertalensis och Denisovanerna, som levde i det inre av Asien för kanske 40 000 år sen. Vi är hybriden av dessa, Homo Sapiens Sapiens. Vi är desamma, oavsett om vi är från Afrika, Europa, Amerika, Asien eller Australien. Skillnaderna mellan oss genetiskt sett är så små att det nästan gränsar till inavel i vissa fall.

Då vi nu vet detta är rasism egentligen ett begrepp som bör glömmas bort, men så lätt är det tydligen inte. Alla vill inte ta till sej kunskap. De vill inte ha sin lilla "perfekta" värld förstörd av nya intryck som irriterar och förvirrar. Men vad är då rasism från början? Hur är det uppbyggt och vad är det som bygger upp det? Som jag ser det är det följande åtta pelare som bygger upp det rasistiska "templet":

1) Nationalism - tanken att man bor i ett land lett av en ledare som tar hand om en, att man känner sej som en del av något större.

2) Främlingsfientlighet eller -misstänksamhet - en instinkt som finns hos alla djur, vad vill den här främlingen?

3) Patriotism - den nära kusinen till nationalism, tanken att man är född i ett land och att man är släkt med andra som talar samma språk och att alla har i stort sett samma syn på saker och ting.

4) Pseudovetenskap som är maskerad som vetenskap - frenologi, rasvetenskap är två discipliner som knappast någon seriös forskare av idag vill befatta sej med, de är den främsta orsaken till att vi ser på varandra som om vi vore olika raser.

5) Politik och politiska ideologier - alla politiska ideologier har vid ett eller annat tillfälle haft synen på andra människor som "dom där", alltså människor som är mindre värda än ens egna. Hela idén med klasskampen är genomsyrad, historiskt sett, av denna syn. Att det inte poängteras idag beror på att man har reviderat sin egen historia.

6) Religion - med religionens hjälp kan man verkligen få till det där synsättet som handlar om "vi och dom". Ingen annan del av det mänskliga psyket och samhället kan få oss att se på andra människor som "dom där". Det var med religionen som utgångspunkt som Hitler gick igång på alla cylindrar.

7) Forskare som låter sin forskning styras av sina personliga åsikter. Exempel på detta är alla naturvetenskapare och historiker som lät sej påverkas av sin tids rådande syn på människor ur rasistisk synvinkel. Jag ska ge er ett par namn som ni kan fundera över och googla: Kossinna och Retzius. Redan nu kan jag säga att den sistnämnde även förekommer i punkt 4 så dessa två punkter är väldigt närbesläktade.

8) Individer och smärre grupper med en stark övertygelse om att rasismen är ett bra sätt att se på oss människor, såväl som entiteter och som art.

Som sagt, övertygelse är en svår nöt att knäcka. T ex är jag övertygad att jag har rätt när jag säger att rasism gör människor som ser sej som rasister till sämre individer eftersom de då inte bara ser ner på andra utan förnekar sitt eget ursprung, ett fantastiskt ursprung där anpassningar till rådande klimat, solstrålning, mat och en massa andra faktorer spelat in för att göra oss alla till vad vi är.

Kan du komma på fler pelare, som skiljer sej distinkt från dessa åtta så lägg gärna till dessa i kommentarerna här nedan. Revision av historia kan vara bra, även om den inom politiken är en fara för oss alla. Framför allt om det rör sej om historiker med starka politiska motiv som vill skriva böcker för undervisning i skolorna.

"- Got any milkfed chicken?
- Yes, sir.
- Squeeze the milk out and bring me a glass."

Populära inlägg