fredag 22 april 2011

Var är oljan?

Förra året exploderade Deepwater Horizon, den där oljeplattformen i Mexikanska Golfen ni vet, och olyckskorparna formligen ylade i högan sky om hur farligt det skulle bli när oljan nådde vitala delar längs kusterna. Men vart har oljan tagit vägen? Redan för nio månader sen hade stora delar av oljan försvunnit. Vad kan det ha berott på? Bakterier verkar vara svaret. Så varken BP eller någon annan kan ta åt sej äran av att ha räddat Golfen från en värre förödelse än det blev. Till saken hör kanske att oljan som kom ur hålet var helt obehandlad och således lätt kunde tas om hand av naturen själv.

Naturen ser alltså ut än en gång ha dragit nytta av det vi, som är en del av naturen, gör...

Evolution

Kände bara för att visa den här bilden. Frågan är om Australopithecus och hennes släktingar förstår engelska...

Golfströmmen inte tillräckligt stark för att förklara temperaturskillnaderna mellan vinter och sommar

Medan vi gläds åt det fantastiskt fina sommarvädret som kommit lagom till den i år sena påsken kan det vara intressant att ta del av nya rön som tyder på att Golfströmmen inte är den stora temperaturficka man trodde den var. Åtminstone är den inte orsaken till milda vintrar här i Europa. Det visar sej nämligen att strömmen endast kan bidra med ca 10 % av den värme som krävs för att våra relativt mildare vintrar ska kunna äga rum. Tvärtom verkar det som om det varma vattnet får luften ovanför att kylas ned och på så vis orsakar de bistrare vintrarna i Nordamerika. Så när vi får varmare vintrar är det Golfströmmen som lyckas nå fram bättre till Norra Europa och när vi får bistrare vintrar beror det på att Golfströmmen för med sej fuktigare luft som kyls av vid kontakten med Ishavets luft.

Jag är inte säker på att jag förstår allt så den som kan sätta sakerna i sina rätta sammanhang medelst en kommentar får sitt inlägg flyttat upp hit till detta inlägg.

Lutning bakom kyla och värme

Nu har forskare som analyserat data från Mars Reconnaisance Orbiter, en satellit placerad i omlopp kring planeten Mars, och funnit att det vid planetens sydpol finns stora mängder koldioxid i form av torris. Där har man sedan tidigare redan konstaterat stora mängder fruset vatten. Anledningen till att Mars har varit så kall att allt fryser fast vid polerna verkar vara en förändring i planetens lutning för kanske 600 000 år sen.

Så långt är allt klart. Det handlar alltså om att Mars har börjat luta såpass kraftigt att polerna blivit kallare, åtminstone dess sydpol. Man kan frestas att göra ett sådant antagande för vår egen planet med tanke på de olika istiderna vi har upplevt den senaste perioden av ca 2 miljoner år. Men då får man ju fråga sej vilken orsak som finns till en sådan lutning. Nån som vet? Vår vän Milankovic har ju visat på en återkommande period av olika former av lutning men kan detta förklara allt och framför allt varför Mars lutar som den gör.

Populära inlägg