fredag 5 mars 2010

Våren är ännu inte kommen

Vår är ett ord som betyder spirande, grönskande och hänger samman med den forna uppfattningen att när snön är borta till största delen och dagsvärmen är såpass hög att knoppar och blommor börjar förekomma i så stort antal att de dominerar synfältet så är det vår. Begreppet vår har kidnappats av meteorologer som med pseudovetenskapligt nit har definierat vår som att när medeltemperaturen under minst en vecka är minst noll grader. Jag kallar det pseudovetenskap eftersom det inte direkt har något stöd i empirin annat än att man kollar termometern. Snön ligger ju kvar, i alla fall ett tag till. Meteorologerna ville väl ha en definition som de kunde lita på, antar jag. Men den är inte mer vetenskaplig för det. Ska man gå efter ordet vår och dess betydelse är det vår först när snön försvunnit så mycket att den inte längre dominerar ens syn samt att knoppar och annat börjat spricka ut. Snödroppar och krokus kan inte räknas in eftersom de är vinterblommor.

Jag antar att SMHI får hållas trots sin definition som är alldeles för förenklad för att vara äkta vetenskap. Faktisk vår är den definition jag redogjort för tidigare. Samma sak med vintern. Ordet betyder vit och är det snöfritt under den period meteorologer definierar som vinter (medeltemperaturen är under noll grader under minst en vecka) är det enligt denna definition inte vinter, hur kallt det än är.

Tillägg: Vill bara puffa för en väldigt intressant diskussion kring det fatala och mycket felaktiga beslutet att bygga en fågelmördar- och renskrämmarpark i Piteå kommun. 

Populära inlägg