torsdag 17 oktober 2013

Historiehörnan: Pelargången i Gamla Uppsala ett mysterium för alla

Här finns pelargången av trä, och man har även satt ut var andra liknande fynd från samma tid finns. Bild från Google Maps och grafik av Maria Westholm, presenterad i DN.
Längs med E4 i Gamla Uppsala har resterna av en pelargång i trä uppdagats vid arkeologiska undersökningar inför ombyggnaden av Ostkustbanans nya järnvägstunnel. Denna konstruktion verkar vara från 400-talet, alltså äldre än de tre stora högarna som finns i närheten. Man vet inte vad detta har varit för något, men av dess konstruktion och riktning att döma verkar det som om det är riktat mot Ekoln, den sjö söder om Uppsala som vid den här tiden var en vik till Mälaren. Det kanske var så att sjön gick ända upp till strax söder om den ås där man hittat hål efter fler pelare, åtminstone möjligen en arm som kunde användas för såväl handel som kultändamål.

Det här är ett område som varit ett centrum för kultceremonier och handel länge, framför allt eftersom mycket av handeln från det rike som en gång omfattade Hälsingland, Medelpad och möjligtvis Jämtland med Nidaros (Trondheim för dom som inte känner till den stadens gamla namn) till resten av Europa gick härigenom är det kanske inte så konstigt ifall de som kontrollerade trakten blev rika. Gravarna från den här tiden vittnar om starka kvinnor och stolta män, traditionerna talar om de så kallade Disatingen, som finns belagda åtminstone från medeltiden.

Det här riket verkar sen ha tappat i betydelse eller omstrukturerats för stolparna har tagits bort och glömts bort av de efterkommande. Nya riken har sprungit upp och allt detta var helt bortglömt när Sverige blev ett enhetligt rike på 1200-talet, till en början med Uppsala med omnejd i periferin. Att man fått ärkebiskopen hit säger mer om politiken inom kyrkan än om den världsliga makten. Man ville skapa ett brohuvud för en framtida missionsverksamhet i norr, förmodligen för att förhindra att den östliga ortodoxa kristendomen hann dit först.

Vi får anledning att återkomma till dessa pelare som närmast spikrakt verkar peka mot sjön. En liknande processionsväg har man hittat utanför Trelleborg, längsmed E6, men den är från skarven mellan yngre Stenåldern och Bronsåldern. I Danmark finns också liknande vägar. Kanske de kan kasta ljus över pelargången i Uppsala? Synd att folket i trakten glömt bort sin egen historia, men det ska vi klandra tusen år av kristendom för. Prästerna lärde ut att den forna tidens människor bara var elaka och dumma hedningar. Det lilla som sipprat fram ger oss bara glimtar.

Jag är tämligen säker på att detta inte har med det egentliga Sveriges historia att göra, det rikets ursprung finns längre åt sydväst, men det är inte desto mindre spåren av ett stort och mäktigt rike som spelade en stor roll när det vi idag kallar Sverige kom till. Detta folkvandringstida rikes ättlingar gjorde nämligen så att Sveriges centrum försköts till Mälardalen, bort från västsidan. Men det är en annan historia...

Uppdatering: En minst lika spännande upptäckt har gjorts i Västergötland. En så kallad Motte-and-Bailey-borg har grävts fram i Hökerum. Det verkar inte ha fått samma uppmärksamhet på riksplanet, av skäl som är väldigt naturliga.


"If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree."

Sverige har fått en ny ärkebiskop - vad med det då?

Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Antje Jackelén, är snart ett faktum och genast gottar sej pressen i denna, egentligen totalt ointressanta ickenyhet. Det gudomliga består väl mest i att det just är en kvinna som blir ärkebiskop men det har förstås ingen betydelse. Hon är en människa som alla andra och som alla "vet" numera finns det inga gudar och gudinnor, utom en och annan gitarrgud.  Vad hon då kanaliserar vet ingen. Lite kul är det att se medias låtsade intresse för allt som har med kristendom att göra, just den dag hon valdes, men hur tyst det är i de stora medierna sen dess.

Men de religiösa kommer säkert lyssna på henne så fort hon öppnar munnen. Och öppnar munnen gör hon. Hon har även kritiserat Richard Dawkins för hans antireligiösa budskap. Hon menar att han också är fundamentalistisk och dogmatisk i sitt sätt att föra fram sitt budskap. Visserligen har hon rätt i att han är dogmatisk, men det blir man när man möter fundamentalister och mer eller mindre omedvetet faller in i deras språk.

Sen har ju Dawkins gått samma väg som många andra ateister, det vill säga att de en gång varit religiösa men sett hur världen fungerar, egentligen. Närmare bestämt kan man säga att Dawkins är agnostisk ateist, vilket innebär att han förkastar alla gudar och deras förmenta påverkan på världen men är okunnig om resten av tillvaron. Vad som skapat universum och sett till att den stora smällen ägde rum är alltså okänt för honom, och andra med honom.

Men åter till ickenyheten om "vår" nya ärkebiskop. Eller snarare om Svenska kyrkan© och dess arbete. Varför har kyrkan så stor makt 13 år efter skiljandet från staten? Då tänker jag främst på att skolorna så ofta väljer att ha sina avslutningar i kyrkorna, som inte missar chansen att göra smygreklam, trots att det enligt stadgarna är förbjudet med religiös påverkan inom skolans ramar. Så varför då ha avslutningar i kyrkan över huvud taget?

Här har den nästkommande ärkebiskopen sin åsikt klar; Jackelén menar att skolan som religionsfritt område är en chimär. Hon menar att det som kallas Livskunskap också bär på religiösa undertoner och är på gränsen till psykologiskt kvacksalveri, vilket gör att jag gör tolkningen att hon inte helt litar på psykologi som ämne. Hon ställer frågan: Varför är det sektvarning på all religion i Sverige numera? Därför att de, nästan utan undantag, uppför sej som sekter! Det gör visserligen många politiska och andra organisationer också, men inga är så utstuderade som religioner.

Vad som än händer med den nya ärkebiskopen vid rodret så kommer den svenska kyrkan att fortsätta leka herre på täppan några år till. Det ska bli intressant att se om denna organisation kommer att fortsätta vara lika irrelevant som den varit de senaste decennierna för samhället. Det finns en jättestor lägenhetsbrist bland studenter. Det finns många kyrkor som inte längre används. Varför inte göra om dessa stora lokaler till studentbostäder? Då, Antje Jackelén, får du många proselyter och din organisation får mer pengar.
"All sport blir bättre av Tom & Jerry-ljud"

Populära inlägg