lördag 3 augusti 2013

Vad röker de på Naturskyddsföreningen?

Frågan är väldigt giltig då solpaneler, som Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson efterfrågar, i stort sett är omöjliga att samarbeta med på våra breddgrader. I alla fall med nuvarande material och teknik för att producera dom. Han menar på grund av detta med solpanelerna och vindkraften att Sverige inte är ett föregångsland inom energiutvecklingen. Axelsson påstår på fullt allvar att 1) Sverige får "ungefär samma solinstrålning som Tyskland", 2) vindkraft och solkraft går att göra lika ekonomiskt hållbar som olja och kärnkraft.

Sverige får betydligt mindre sol varje år jämfört med Tyskland och mer än Norge. Det beror på att solen endast når riktigt fram till våra breddgrader under sommaren och som mest under sommarsolståndet runt den 25 juni. Sen drar den sej söderut igen. Sen har vi det där med molnigheten och att solen knappt är uppe om dagarna här i norr om vintrarna. Vad gäller vindkraft och solkraft som ekonomiskt hållbara energikällor så är dom ett stort skämt, tyvärr utan skrattsalvor. I nuläget vet vi att den ekonomiska situationen i hela världen är sån att fullskaliga satsningar på alternativa energikällor såsom vind, sol och andar (och annat pseudovetenskapligt) skulle knäcka många av världens ekonomier totalt.

Är det vad ni inom Naturskyddsföreningen vill, knäcka världens ekonomier? Då vill jag inte längre kalla det utveckling utan bakåtsträvande. Vem ska då ta hand om de enorma avfallshögar och renrakade skogsområden som blir en realitet när stora delar av världens befolkning lämnar den moderna civilisationen för att gå tillbaka till en preindustriell nivå? Nej, det är bättre att vi alla värnar om skogen än försöka oss på förändring av energikällor. Reklamen för skövlingen av den svenska skogen är bra. Håll er till detta. Det andra är bara flummigt drömmande.
"There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness."

Moral och religion - hör de alltid ihop?

En vanlig diskussion när det handlar om ateism kontra religion är den om moral. Vad är rätt och fel i en persons ageranden och på vilket sätt har religionen rätten att använda ordet och begreppet moral för egen del? Moral är inte bundet av religion på nåt sätt eftersom det visat sej att många andra djurarter har ett moraltänkande liknande vårt. De kan klart och tydligt skilja på rätt och fel, enligt studier. Det vore faktiskt konstigt om andra djur inte kunde skilja mellan rätt och fel eftersom det är genom att pröva sej fram som man vet vad som är rätt och fel. Evolution ger oss moral, inte nån religion. Religion är ett resultat av vår hjärnas evolution, inte tvärtom. Låt oss dyka ner i en aspekt av religiös moral, nämligen synd.

Vad är synd? Om vi inte ser den religiösa aspekten som nåt absolut, vad är då en synd? Själva ordet synd återgår på ett germanskt ord som verkar betyda skuld eller sanning. Det är stor skillnad på dessa ord men etymologin går nog inte att argumentera emot. Det verkar nämligen som att synd hör ihop med ordet sanning, ett ord som är bildat till ett antal indoeuropeiska pronomen som i sin tur alla hör ihop med verbet vara.
Så eftersom synd är av samma ursprung som sanning, innebär det då att den som syndar far med sanning? Skämt åsido, ordet synd är nåt som idag används närmast exklusivt av personer inom flertalet religioner. Det är väl för att man från religiöst håll vill kunna bestämma hur moralen ska tolkas i samhället. Eller så föreligger här ett missförstånd där moral används fel. Moral är ju ett samhälleligt fenomen, inbyggt i varje djurart som lever i flock. Rättvisa, rätt och fel är alla saker som hör biologin till snarare än kulturen. Precis som våra kön.
"The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers I accept."

Populära inlägg