måndag 4 oktober 2010

Dags att skrota höger-vänstertänkandet inom politiken

Ända sen de olika falangerna i det franska parlamentet satte sej ner på endera sidan om talmannens stol på 1700-talet har det talats om höger och vänster vilket blivit ett accepterat uttryck för de partier som finns i diverse länder och som säger sej ligga åt en viss ideologi. Men sen länge är det lika klart för alla som har lite tankeförmåga att vänster-högerskalan inte fungerar som den ska för de frågor och ideologier som finns på agendan idag.

Bästa sättet vore att spola den skalan och det tänkandet helt och hållet och införa något nytt. Men vad skulle detta nya bestå i då? Jo, det enklaste jag kan komma på är att skapa ett tvådimensionellt diagram, sätta Demokrati längs den vänstra horisontella axeln, Diktatur i dess motsatta hörn, Auktoritärt Styre (AS) högst upp i den vertikala axeln och i dess motsatta hörn Anarki. Sen är det bara att passa in diverse ideologier, personer och sakfrågor på denna skala.

Klassiska ideologier som kommunism och fascism hör hemma på Diktatursidan uppe till höger mot AS till. Andra ideologier som liberalism och socialism är mer åt Demokrati till men liberalism mer mot Anarki medan socialism hör mer hemma hos AS. Samtliga religioner hör hemma på Diktatursidan med varierande uppåt- eller nedåtsväng. Så är min tolkning i alla fall.

Populära inlägg